Bağımlılık Tedavisi

Bağımlılık Nedir?


Bağımlılık, hem bedenselBedensel ve ruhsalruhsal alanda ortaya çıkan klinikKlinik tablo, hem de uzantıları olan toplumsal sorunlar beraber düşünüldüğünde çağımızın en önemli sağlık sorunu olmaya aday görünüyor. Bu özellik gerek toplumun her kesimini ilgilendirmesi gerekse bir toplumdan diğerine sınır tanımaz yaygınlığı nedeniyle her geçen gün daha da büyük anlamanlam taşıyor, taşıyacak. Bağımlılık tedavisiBağımlılık Tedavisi, yalnızca madde kullanan bireyi değil o bireyin içine doğduğu aileyi, ailenin parçası olduğu toplumu ve giderek o toplumda kültürel yapıyapı özelliklerinden ekonomik işleyişe kadar geniş bir alanı ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Çocukçocuk, ergen ve genç erişkinlerde görülen madde bağımlılığımadde bağımlılığı sorunu ülkemizde ve dünyada yeni karşılaştığımız bir sorunsorun değildir. Sanayileşme, modernleşme ve kentleşmenin dayattığı bireysel ve toplumsal refah kavramları; her zamanzaman beklenen sonucu vermemiş ya da istenen sonucu verse de beraberinde bireyi yalnızlaştıran, baş etmek zorunda olduğu problemlerin sayısı artarken, baş etme becerilerini azaltan ve bu durumda “çözümü” sağlıklı olmayan desteklerle ve dengelerle sağlayan bireyler ve gruplar oluşumuna nedenneden olmuştur. İşte bu noktada ergenlikten yaşlılığa kadar uzanan geniş bir yelpazede madde bağımlılığımadde bağımlılığı başlangıçta sorunlar nedeniyle ortaya çıkan iç sıkıntısı ve kaygıyı azaltmak için kullanılırken çok kısa bir süre sonra kendi başına diğer tüm sorunların toplamından daha önemli olmaya başlar. Önemli bir toplumtoplum sağlığı sorunu olan madde kullanımımadde kullanımı ve bağımlılığı tedavisinde ve mücadelesinde amacımız hiçbir madde kullanımına başlanmamasını sağlamak,  sağlık ve yaşamyaşam kalitesini yükseltmek, madde kullanmadığı için gencin kendinden gurur duymasını sağlayarak madde kullanmayana destek olmak, madde kullanan ve bağımlı olanları da tedavitedavi ve rehabilite ederek sağlığından sorumlu bireyler olmalarını sağlamaktır.

Bağımlılık tedavisi

NPİSTANBUL Beyinbeyin Hastanesi Bağımlılıkbağımlılık Hastasını Değerlendirmedeğerlendirme Boyutları

BAĞIMLILIK TEDAVİSİ NE KADAR SÜRER?

(American Societysociety of Addictionaddiction Medicine 2001)

Boyut 1 – Akutakut intoksikasyon ve/veya yoksunlukyoksunluk potansiyeli:

Boyut 2  - Biyolojikbiyolojik ve tıbbi durumlar ve komplikasyonları:

 • Halen kesilme dışında hedefhedef alınacak veya tedaviyi kötüleştirecek fiziksel bir hastalıkvar mı?
 • Bağımlılıkbağımlılık tedavisinde Tedaviyi etkileyecek kronik durumlar mevcut mu?

Boyut 3 – Duygusalduygusal/Davranışsal Durumlar ve komplikasyonları:

Boyut 4 – Değişimiçin hazır olma:

 • HastaHasta tedaviye karşı mı?
 • HastaHasta tedaviye zorlandığını mı düşünüyor?
 • HastaHasta değişime ne kadar hazır?
 • Eğer tedaviye istekli ise hastaHasta ne düzeyde başkalarının kendisinin bağımlı olduğu konusunda ki düşüncesine katılmıyor?
 • HastaHasta sadece olumsuz sonuçlarından kaçınmakaçınma konusunda mı uyumlu yoksa kendisi de alkolalkol veya madde sorunları konusunda rahatsız olduğu düşüncesinde samimi mi?

Boyut  5 - Relaps / Kullanmaya devam etme potansiyeli:

 • Hastada şiddetli bir stresStres tehlikesi ve içme/madde alma riski var mı? Hastada relapsı / kullanıma devam etmeyi önleyebilmek için bu durumu tanıyor mu? Anlayabiliyor mu? Bağımlılıkbağımlılık sorunları ile baş edebilme becerileri varmı?
 • Eğer hastaHasta şu anda tedaviye katılmaz ise kendisini ne tür sorunlar ve olaylar beklemekte?
 • HastaHasta relapsı tetikleyen tetikleyicilerin, kullanım konusundaki isteğin, kullanma dürtülerinikontrol edebilecek becerilerin ne ölçüde  farkında ?

Boyut 6–İyileşme dönemi ve bu dönemde çevresi:

 • Tedaviye katılımına veya başarısına engelengel teşkil edecek aileaile üyesi, yakınları veya yaşamyaşam koşulları, okulokul/ durumu  var mı?
 • Hastanın kendisine destek olabilecek arkadaşları var mı?
 • Hastanın tedavisini başarıya götürecek mali kaynakları veya eğitimeğitim/ durumu mevcut mu?
 • Hastanın tedavitedavi motivasyonunu artırabilecek yasal, mesleki, sosyal hizmetler veya denetimli serbestlik durumu mevcut mu?

Bağımlılıkta Yatarak Tedavitedavi 

Bağımlı Yakınları İçin Bilgilendirmebilgilendirme

Alkolalkol ya da madde bağımlılığımadde bağımlılığı kişi için olduğu kadar yakınları içinde oldukça zor bir hastalıktır. Kişinin aileaile, ve sosyal hayatı gibi pek çok alanda sorunsorun yaşamasına sebep olduğu için aileleri olarak nasıl davranmamız konusunda bilgilenmemiz onlarla daha sağlıklı ilişkiler kurmamızı sağlayacaktır. Bu yazı bağımlılıkbağımlılık konusunda bilgibilgi vermek ve bağımlı yakınlarınızla etkili bir iletişimiletişim kurmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bağımlılıkbağımlılık tedavisiyle ilgili ve aşağıdaki bilgilerle ilgili her türlü sorularınız hakkında hastanemizdeki psikiyatristPsikiyatrist ve psikologlarımızdan yardım alabilirsiniz.


BAĞIMLILIK TEDAVİLERİNDE İLETİŞİM

Nasıl iletişimiletişim kurmalısınız?

Bağımlılık tedavisiBağımlılık Tedavisi esnasında onu anladığınızı hissettirin…

Suçluluksuçluluk hissi yaratacak cümleler kurmak alkolalkol madde kullanım döngüsünü devam ettirir.

Affedici olun. Yaptığı hatalar olabilir, sadece davranışlarını ve yaptıklarını onaylamadığınızı unutmayın.

Bağımlılıkbağımlılık tedavisinde öğütöğüt verici konuşmalardan kaçının.

Bağımlılıkbağımlılık tedavisinde İyi bir dinleyici olun. Alkolalkol- madde kullanım sebeplerini anlamaya ve çözmesine yardımcı olmaya çalışın.

Bağımlılık TedavisiBağımlılık Tedavisi Nasıl Yapılır

Bağımlılıkbağımlılık bir anda gelişen bir durumdurum değildir. Genellikle kişi kullandığı maddeyi birkaç defa dener sonrasında kontrol edebileceğini düşünerek düzenli kullanmaya başlar. Bağımlılığın ne kadar zamanzaman sonra gelişeceğine dair net bir bilgibilgi bulunmamaktadır. Bu durumdurum kişinin kullandığı maddenin türüne, maddenin saflığına, kullanım sıklığına, miktarına ve kişinin fiziksel ve ruhsalruhsal yapısına göre değişmektedir. Bağımlılıkbağımlılık düzelir ama iyileşmez. Kişinin yaşamı boyunca alkolalkol ya da maddeden uzak durması gerekir. Aksitakdirde tekrar kullanım sonrasında bağımlılıkbağımlılık sorunu nükseder ve sorunlar yeniden yaşanmaya başlar. Bağımlı olmanın iradeyle bir ilgisi yoktur. Kimse bağımlı olmak için madde kullanmaya başlamaz, “bir kere denemekle bir şey olmaz.”diyerek başlar. Unutmayın, herkes bağımlı olabilir. Bağımlılıkbağımlılık iyileşebilen bir beyinbeyin hastalığıdır. Bağımlı kişiler alkolalkol-madde kullanımını sonlandırmak için destek almalı ve Bağımlılık tedavisiBağımlılık Tedavisi görmelidir.


Tedavitedavi sonrası nasıl davranmalıyım?

Bağımlılıkbağımlılık bir aileaile hastalığıdır. Sadece kişinin kendisini değil tüm aileyi etkilemektedir. Bağımlılık tedavisiBağımlılık Tedavisi üçayaklı bir tedavitedavi olması sebebiyle sizlerinde tedavide etkin bir rolü bulunmaktadır. Bağımlılıkbağımlılık tedavisinde hem hastanedeki yatış süreci hem de taburculuk sonrası dönemde aileye önemli görevler düşmektedir. Bağımlılıkbağımlılık tedavisinde Sorumluluksorumluluk verin. Bağımlı kişiler genellikle hayatlarında sorumluluksorumluluk almaktan kaçınırlar. Kişiler alkolalkol veya madde kullanımımadde kullanımı sebebiyle ya görevlerini önemsememekte ya da kendileri yerine bu görevleri yapacak birileri bulunmaktadır.Bu noktada aileaile içi görev tanımlarının ve rollerin belirli olması gerekmektedir. Öncelikle kendi yaşamyaşam alanları başta olmak üzere hayatlarının sorumluluklarını kendilerine vermek tedavide önleyici faktörler arasındadır. Yeni arkadaşlar edinmek. Kişinin alkolalkol- madde kullanan kişilerden ve ortamlarda olması tekrar kullanımı kolaylaştırmaktadır. Bu sebeple hayatının yeniden düzenlemesi, boş zamanının doldurulması önemlidir. Yeni arkadaşlıklar kurmak zamanzaman alıcıalıcı olabilir, umutsuzlukumutsuzluk ve isteksizlik görüldüğünde kaygıya kapılmamak gerekir. Yakınları olarak bu dönemde sabırlı olmak ve hayatındaki değişiklikleri yapması konusunda onlara destek olmak önemlidir. 

 Prof. Dr. Nevzat TARHAN

https://www.e-psikiyatriPsikiyatri.com/kategoriKategori/bagimlilik-tedavisi

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol