Neuro-Biofeedback (Nöroterapi)

NEUROBIOFEEDBACK - DÜŞÜNCEYE TEKNOLOJİK MÜDAHALEMüdahale Stres yönetimistres yönetimi ve Dikkatdikkat eğitimi için NÖROTERAPİ (NEURO-BIOFEEDBACKBiofeedback / SİNİR GERİ BİLDİRİM TEDAVİSİ) 

Yapılan araştırmalar stresin pek çok hastalığın başlamasına veya artışına sebep olduğunu göstermektedir. StresStres, iç sıkıntısından, vücudun bağışıklık sisteminin bozulmasına kadar geniş bir yelpazede insan sağlığını etkilemektedir. Yoğun stresStres organizmada otomatik olarak bir takı fizyolojik belirtilerin oluşmasına yol açar. Çarpıntı, nefes darlığı, kas gerginliğikas gerginliği ve ilerleyen dönemde bunlara eklenen unutkanlık ve dikkat dağınıklığıdikkat dağınıklığı gibi yakınmalar, özellikle çok şiddetli olduğunda, kişinin yaşamını aksatan bir boyuta ulaşabilir. Bunların ruhsalruhsal kökenli olduğu bilinmemesi kişiyi çeşitli tetkik ve tedavitedavi arayışlarına yöneltebilir. Bu belirtilerin kaybolması ancak stresin kontrol edilmesiyle mümkündür. BiofeedbackBiofeedback, kişinin stresin bedenselBedensel belirtilerine yönelik farkındalığını artırarak bu belirtirli kontrol etmesine, bir anlamda da psikolojikpsikolojik olarak gevşeyip rahatlamayı öğrenmesine yardımcı bir tekniktir. Bu amaçla geliştirilmiş en etkin yöntemlerden biri olan "Nöroterapi / Neuro-BiofeedbackBiofeedback"te (sinirSinir geribildirimi), bilgisayarbilgisayar ortamında beyinbeyin dalgalarının gözlenmesi ve kişinin bunları geribildirimgeribildirim aracı olarak kullanması sağlanabilmektedir. Merkezimizde de psikoterapipsikoterapi süreci içerisinde uygulanan bu teknikle, kişilere stresi kontrol etme becerisi kazandırılmaktadır. Nöroterapi / Neuro-BiofeedbackBiofeedback çocuklarda da özellikle Dikkatdikkat Eksikliği Hiperaktivite (DEHB) bozukluğunun tedavisinde, çocuğa dikkatini yoğunlaştırma ve sürdürebilme becerisi kazandırmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu teknikteknik DEHB bozukluğu olan çocukların aceleci, sabırsız, dikkatsiz davranışlarının farkına varıp, bunlar üzerinde kendi kendilerine denetimdenetim kurmalarını sağlamaktadır. Beynin yaydığı dalgaları bilgisayarbilgisayar ortamında görmek ve dikkatini yoğunlaştırarak buna müdahaleMüdahale edebilmek (çocuklarda bu amaçla uçak uçurma, yarış yaptırma vb. gibi hedefler içeren programlar kullanılmaktadır), çocuğun kendisine güvenini arttırmaktadır. Bu teknikteknik, bireylere stresli ortamda soğukkanlı kalabilme becerisini kazandırmada ilaçsız bir yöntemyöntem olarak önem taşır.

TIPTA YENİ BİR TEDAVİ YÖNTEMİ "NÖROTERAPİ / NEUROBIOFEEDBACK"

Beynin stresStres düzeyi ölçülebiliyor. Amerika'da beyinbeyin araştırmalarına büyük bütçeler ayrıldıktan sonra yeni yöntemler bulunmaya başlandı. Naturenature Neuroscience dergisinde yayınlanan bir makaleye göre, Kronik Stresin beynin öğrenmeöğrenme ile ilgili bölümlerini küçülttüğü kanıtlandı. Montreal'de McGill Üniversitesi uzmanlarının yaptıkları bir araştırmada 70 yaşında 50 kişi 5 yıl izlenerek bu sonuca varıldı. Bunun üzerine stresin beyne etkisinin azaltılmasının yolları araştırıldı. lexicor1b.jpgNASA'nın önerdiği bir yöntemyöntem de "Nöroterapi / Neuro-BiofeedbackBiofeedback" yöntemidir. Bu yöntemle beyin dalgalarıbeyin dalgaları ölçülerek insanlar kendi streslerini kontrol etmeyi öğreniyorlar. Öncelikle beyinin biyoelektrik haritası çıkarılıyor. Beynin stresli çalışan alanları belirleniyor. İkinci aşamada "Nöroterapi / Neuro-BiofeedbackBiofeedback" cihazının elektrotları stresli alanlara takılıyor. Bilgisayarbilgisayar ekranında beyindeki dalgalar görüntüleniyor. Üçüncü aşamada kişinin, beyinbeyin gücünü kullanarak "Alfa" dalgalarını arttırması öğretiliyor. Alfa dalgası beynin istirahat dalgalarıdır. Bu dalgaları arttırmayı başaran kişiye puanPuan veriliyor. OrtalamaOrtalama 10 seansta kişi beynin gücünü kontrol etmeyi öğreniyor. biograph5b.jpgÇocuklar içinde geliştirilmiş programlar var. Oyunoyun şeklindeki programlarda çocukçocuk beyinbeyin gücü ile uçak uçurabiliyor, yarış arabası sürebiliyor. Türkiye'de de uygulanmaya başlayan bu yöntemyöntem tıptıp teknolojisinin yeniliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Özellikle stresi, depresyonu yenmekte güçlük çeken insanlarda, öğrenmeöğrenme güçlüğü, dikkatdikkat eksikliği ve hiperaktivite gösteren çocuklarda başarıbaşarı ile uygulanıyor.


NeuroBioFeedback'in Travma Sonrası StresStres Bozukluğutravma sonrası stresStres bozukluğu (TSSB - PTSD) Alanında Kullanımı

NeuroBiofeedback Nasıl Uygulanır?


Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol