Benzer İçerikler


Benzer içerik yok

Saç ve Kıl Koparma Hastalığı (Trikotillomani)


Trikotillomani’nin sebebi nedir?

Bu hastalığın bilinen kesin bir sebebi yoktur. Hastalığın sebepleri hastalık esnasında beyinde gerçekleşen değişiklikler, diğer hastalıklardan farkları, şiddetlendiren durumlarla ilgili araştırmalar devam etmektedir. Ulaşılan noktada bilinen bilimselbilimsel gerçekgerçek hastalığın nörobiyolojik bir süreçsüreç olduğu ve hastalık gelişiminde genetikGenetik yani kalıtımsal faktörlerin de rolRol oynadığıdır. Tıpkı alkolizmalkolizm, patolojik kumar, depresyondepresyon ve daha birçok psikiyatrik hastalık gibi trikotillomani de genetikGenetik, duygusalduygusal ve çevresel faktörlerin bir bileşimi sonucu ortaya çıkar. Ancak unutulmaması gereken nokta saç koparmanın birbirinden farklı hastalılarda ortaya çıkabilen bir belirtibelirti olabileceğidir. Tıpkı yüksek ateşin zataürre, idrar yolu enfeksiyonu, güneş çarpması gibi birbirinden farklı sebepleri olabileceği gibi saç koparma da farklı psikiyatrik hastalıklar esnasında izlenebilir.

Trikotillomani adı nereden gelir?

1889’da Fransız dermatolog Francois Hallopeau tarafından saç koparma hastalığına bu isim verilmiştir. Yunanca triko saç, tillo çekme, ve manimani delilikdelilik, aşırıaşırı istekistek anlamına gelmektedir.

Saç Ve Kıl Koparma Hastalığı (Trikotillomani)Saç ve Kıl Koparma Hastalığı (Trikotillomani)

Trikotillomani kimlerde görülür?

Her yaştan, her etnik gruptan, cinsiyetten, milletten ve sosyoekonomik düzeyden kişide bu hastalık izlenebilir. Çocuklukçocukluk döneminde hastalık kızlarda ve erkeklerde neredeyse eşit sıklıkta izlenirken yetişkinlikte vakaların %80-90’ı kadındır. Toplumtoplum içinde görülme sıklığı %1-3’tür. Başka deyişle Türkiye’de tedavitedavi alanalan, almayan, hastalığının farkında olan olmayan, kimisi şiddetli kimisi hafif yaklaşık 1-1,5 milyon trikotillomani vakası bulunmaktadır.

Trikotillomani ne zamanzaman başlar?

Hastalık herhangi bir yaşta başlayabilir ancak sıklıkla geç çocuklukçocukluk ve ergenlik dönemiergenlik dönemi nde, 11-13 yaş civarında başlar. Hastalığın daha sık başladığı bu dönemdönem akla hastalığın başlangıcında bazı hormonhormon değişikliklerinin sebep olabileceğini düşündürmektedir. Ancak yaşlılıkta ya da henüz 1 yaşın altındaki bebklerde hastalığın izlenebildiği nadir durumlar da vardır. Hastalık sıklıkla hayatın stresli bir döneminde, önemli bir yaşamyaşam olayını takiben izlenir. Ancak duruduk yere, kişinin yaşamında herşey olağan akışında iken de başlayabilir.

Saç Ve Kıl Koparma Hastalığı Nasıl Tedavitedavi Edilir?

Trikotillomani hastalığı kendiliğinden geçebilir mi?

Bir bireyde hastalığın nasıl seyredeceğini tam olarak tahmintahmin etmek mümkün değildir. Hiç tedavitedavi almayanlarda trikotillomani genellikle uzun yıllar sürer ancak zamanzaman içinde şiddetlendiği ve azaldığı dönemler, hatta arada birkaç ay yıl neredeyse tamamen ortadan kalktığı, sonra yeniden canlandığı dönemler izlenir. Bu kronik gidiş ömür boyu sürebilir. Ancak özellikle bebeklikte ya da erken çocuklukçocukluk döneminde başlayan birçok vakada saç koparma kısa bir süre devam edip kendiliğinden ortadan kalkabilir.

Saç koparma ağrılı mıdır?

Hastalarımıza saç koparmanın ağrılı olup olmadığını sorduğumuzda birbirinden çok farklı cevaplar alırız. Bir çoğu vücudun farklı yerlerinden kıl koparmanın ağrılı olmaktan öte rahatlatan bir eylemeylem olduğunu ifade ederler. Koparmak için ortaya çıkan dürtüdürtü ve karşı konulamaz hale geldiğinde saçın ya da kılın koparılması ile ortaya çıkan rahatlamadan bahsederler. Bazı hastalar durumu sanki bir yerin çok kaşınması ve kaşınıldığında ortaya çıkan rahatlamaya benzetirler. Bazıları ise acıacı duyduklarını ama yine de karşı koyamadıklarını ifade ederler. Kişi günde yüzlerce, kimi zamanzaman binlerce tel saç ya da kıl koparır, tekrarlayan koparma hareketi sebebi ile el, bilek, dirsek ağrıları ortaya çıkabilir. Kıl ya da saç köklerinin iltihaplanması sebebiyle ağrılı şişlikler ortaya çıkabilir. Ancak bu kötüKötü sonuçlar dahi çoğu zamanzaman kişinin saç koparmayı durdurabilmesine yaramaz.

Saç koparma - Trikotillomani hastalığı kişinin kendine kasıtlı olarak verdiği bir zarar mıdır?

Hayır, kişi hastalıktan memnun değildir, kurtulmak ister, verdiği zarardan muzdariptir. Görünüşüne ve hayatına zarar verdiğini bilir, durdurmaya çalışır ama başarısız olur. Tıpkı tırnak yiyenlerin bunu durdurmak isteyip başarısız olmaları gibi bir durumdur. Hastalığı yaşamayan birçok kişi “istesen durdurursun, koparmazsın” dedikçe anlaşılamamanın verdiği sıkıntısıkıntı ile daha da şiddetlenir.

Trikotillomani, takıntı hastalığının bir biçimi midir?

Hastalıkların isimleri yani etiketler hekimler ve diğer sağlık profesyonelleri arasındaki iletişimi kolaylaştırmk için vardır. Bu sebeple aynı hastalığa dünyanın her yerinde aynı tanının konması ve benzer tedavilerin uygulanması için çeşitli hastalık sınıflandırmaları yapılmıştır. Bu sınıflamalarda trikotillomani ve obsesif kompulsif bozukluk farklı grupgrup hastalıklar olarak anılırlar. Trikotillomani bir takıntı olmaktan ziyade “dürtüdürtü kontrol bozukluğu” olarak anılan bir grupta sınıflanmıştır. Fakat trikotillomani tekrarlayıcı davranışdavranış biçimi ve yapmak için karşı konulamaz istekistek duyulması ile takıntı hastalığını da andırır. Kişinin bazen farkına varmadan otomatik olarak saç koparması ise tiktik bozukluğuna benzer. Ancak tedaviye başvurulduğunda hekim ve psikologpsikolog her bir vakayı hastalığın etiketine göre değil, hastanın kendi özelliklerine göre tedavitedavi sürecine alacaktır.

Saçları yutma da hastalığın bir parçası mıdır?

Koparılan saç ya da diğer vücut kıllarının köklerini ağza alamk, emmek ya da saçı tümüyle yutmak oldukça sık görülen bir davranıştır. Yutme bazen saçın sadece kök kısmını yutma biçiminde bazen de tüm saçı yutma biçiminde olabilir. Saçın tümüyle yutulması bir süre sonra barsaklarda biriken saçların yumak haline gelerek barsakları tıkamasına sebep olur. Trikobezoar adı verilen bu durumdurum acil cerrahi müdahaleMüdahale gerektirecek kadar ciddi olabilir. Nadir görülen bu durumdurum eğer gerekli müdahaleMüdahale yapılmazsa ölümle sonuçlanabilir. Kişinin hastalığından utanması sebebiyle tıbbi yardım istememesi ölümcül sonuçlanma riskini artırır. 

 Doç.Dr. Gökben HIZLI SAYAR

SAÇ KOPARMA HASTALIĞI: TRİKTİLLOMANİ

referansreferans :https://www.e-psikiyatriPsikiyatri.com/kategoriKategori/sac-ve-kil-koparma-hastaligi-trikotillomani

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol