A tipi kişilik


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Az zamanda, olabildiğince fazla yapma çabası gösteren, sabırsız, aşırıaşırı canlı, saldırgan, yarışmacı ve şiddetli bir zamanzaman baskısı duyan insanların kişilik tipikişilik tipi; A tipi davranışdavranış örüntüsüA tipi davranışdavranış örüntüsü. Bu kişilerin kan basınçları ve kolestrolleri yüksektir; çok sigara içtikleri için koroner arter hastalığına yatkınlıkları vardır. Araştırmalar, kalp krizlerinin, öbür insanlara göre bu kişilerde iki kat fazla olduğunu gösteriyor. Bu kişiler, psikolojikpsikolojik sorunlar açısından da riskRisk taşıyorlar. İstekleri sınırsız; buna karşılık kendi üzerlerindeki denetimleri zayıftır. Duyguları patlayıcı olduğundan, bunlarda başta stres hormonlarıstres hormonları olmak üzere, özellikle kortizolKortizol yükseliyor. Gerçekte kortizolKortizol, depresyonun da nedeni olduğu için bunun üzerinde durmak gerekir. Bu tipler, genellikle maskeli bir depresyondepresyon ve kendilerinden bile gizledikleri duygusalduygusal bir çöküntüçöküntü yaşıyorlar. Çöküntüyü yenmek için de kendilerinden vazgeçercesine işe sarılıyorlar. İş, onlar için yaşamsal bir önem taşıyor. Çünkü boş kaldıklarında depresyonun maskesi düşüyor ve dayanılmaz bir bunalıma giriyorlar. Onun için yeniden işe sarılmak, en iyi çare oluyor. İş bitiminde eve dönüş, eşlerinin zoruyla tatile çıkma, onlar için işkenceişkence saatlerinin başlaması demektir. Bunlar eğlenemiyor; amaçsız bir konuşma yapamıyor; kendilerini zorlasalar da konu bulamıyor; bulsalar bile bunu bir tartışmatartışma ve üstün gelme aracı olarak kullanmaya kalkışarak toplumsal ilişkilerini bozuyorlar. Asla onaylayıcı, boyun eğici ve vazgeçici olamıyorlar. Her yerde önderliğe oynuyorlar. O nedenle bunların çevrelerinde varmış gibi görünen toplumsal grupgrup, gerçekgerçek bir grupgrup değil; yalancı ve yararcı bir topluluktur. Daha çok orta sınıfsınıforta sınıfsınıf ailelerde yetişen bu tipler, sorulara soruyla ve düşmanca, saldırgan bir tutumla yanıt veriyorlar. Yarattıkları soğukluksoğukluk ve eğrilik duygusu nedeniyle toplumsal grupgrup üyeleri, bunlardan her zamanzaman uzak durmaya çalışıyorlar. Genellikle uzun süre sabırla yürümeyi, yarışmayarışma ve dayanıklılığı gerektiren karmaşık işleri üstlenen, getirisi yüksek işlere koşullanmış olan bu kişiler, her zamanzaman daha fazlasını isteyerek, mutsuz yaşamlarının temellerini sağlamlaştırıyorlar. Bütün bu olumsuzluklara karşın, endüstri toplumlarının, hızlı gelişimlerini önemli ölçüde, bu insanların bu hastaHasta yönlerine borçlu oldukları ileri sürülüyor. Bkz. B tipi kişilikkişilik.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol