ABRAHAM, Karl


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
(1877-1925) Kişilik gelişimikişilik gelişimi ve ruhruh hastalıklarında, çocukçocuk cinselliğinin etkisi üzerinde çalışmış olan Alman psikanalist. Abraham, Bremen’de doğdu. 1901’de psikiyatristliğe başladı. 1904-1907 arasında Eugen Bleuler’in asistanlığını yapması, C. G. Jung’la karşılaşmasını ve Freud’un düşünceleriyle yakından ilgilenmesini sağladı. 1907’de Freud’la tanıştı. 1910’da Alman Psikanalizpsikanaliz Derneği’ni kurdu. İlk psikanalitikPsikanalitik çalışmasında çocukluktaki cinselcinsel travmaların şizofrenişizofreni belirtileriyle ilişkisini ortaya çıkardı. Simgelere ilişkin yorumları ve mitlerle rüyalar arasında kurduğu bağıntı, psikanalistlerce kabul gördü. Abraham, psikanalizpsikanaliz akımının Viyana dışında yayılmasına ve kabul görmesine en çok katkı sağlayanlar arasında yer aldı. Kuramını, klinikKlinik verilerden yola çıkarak biçimlendirdi. Psikozlar üzerindeki çalışmaları ve libidonun cinsellikcinsellik öncesi dönemdeki önemine ilişkin incelemeleri ile psikanalizin gelişimine katkı sağladı. Psikozların, psikanalizle tedavisi konusundaki en önemli çalışması, libidoya ilişkin saplantılar sonucu beliren manik-depresif psikozlar üzerinde oldu. Libidolibido gelişimi, kişilikkişilik oluşumu, şizofrenişizofreni, manik-depresif psikozmanik-depresif psikoz gibi konularda psikanalitikPsikanalitik tedavinin öncüleri arasında yer aldı. Çocukçocuk gelişiminin ağızcıl, dışkıl ve üretken dönemlerden oluştuğunu öne sürdü; bunlardan birine saplanmanın belirli ruhsalruhsal bozukluklara nedenneden olabileceğini ilk kez o ortaya koydu. Başlıca yapıtları: Seçme Yazılar (Selected Papers) (1927). Bkz. BLEULER, Eugen; FREUD, Sigmund; JUNG, Carl Gustav.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol