açıklama


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Bilindiği varsayılan öğeler kullanılarak bilinmeyenlerin, içdüzeni ve anlamanlam bütünlüğü olan bir sistemSistem içinde, sözsöz konusu anlamanlam bütünlüğündeki yerinin gösterilmesi ile bilinebilir duruma getirilmesi; izah etmeizah etme. Bu bağlamda, bir işaretin, bir simgesimge ya da sözcüğün dildil içindeki anlamının belirtilmesine semantik açıklamaaçıklamasemantik açıklamaaçıklama; bir olayolay ya da olgunun gerçekleştiği ya da içinde yer aldığı sistemin öbür birimleriyle ilişkilerinin gösterilmesine yapısal açıklamaaçıklamayapısal açıklamaaçıklama; bir yapıyapı ya da sistemSistem içindeki öğelerin işlevlerinin belirtilmesine işlevsel açıklamaaçıklamaişlevsel açıklamaaçıklama; olayolay ya da olgular arasında belirli, somutSomut nedenneden-sonuç ilişkileri kurularak yapılan açıklamaya nedensel açıklamaaçıklama; bir olayolay ya da olgunun meydana gelişiyle ilişkisi olduğu sanılan; ancak bu ilişkinin niteliği ya da katkı düzeyi ölçülemeyen değişkenlerin, sözü edilen olayolay ya da olguyla anlamsal olarak ilişkilendirilmesine anlamsal açıklamaaçıklama; bir bilinmeyenin mantıkmantık kurallarına uyularak bilinir duruma getirilmesine de mantıksal açıklamaaçıklamamantıksal açıklamaaçıklama deniyor.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol