ADASAL, Rasim


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
(1902-1982) Türkiye’de psikiyatrinin kurulmasında önemli rolRol oynayan Türk hekim. Adasal, Girit’in Kandiya (İraklion) kentinde doğdu; İzmir’de öldü. Adasal, ilkokulu doğduğu yerde; ortaöğrenimi İstanbul Mercan İdadisi ve Vefa Lisesi’nde tamamladı. 1920’de girdiği Askeri Tıbbiye Okulu’nu 1925’te teğmen rütbesiyle bitirdi. Bir yıl süreyle o zamanzaman İstanbul’da olan Gülhane Askeri Tıptıp Akadamisi’nde staj yaptıktan sonra iki yıl İzmir’de kıta tabipliği görevinde bulundu. 1928-1930 yılları arasında Gülhane Akliye Asabiye Kliniği’ndeki uzmanlık eğitiminden sonra 1932-1934 yılları arasında aynı yerde baş asistanlık yaptı. 1936-1938 yılları arasında Paris Tıptıp Fakültesi’nde psikiyatriPsikiyatri ve nörolojinöroloji bölümlerinde çalıştı. Yurda dönüşünde Gümüşsuyu, Erzincan, Erzurum ve Balıkesir asker hastanelerinde uzmanUzman olarak görev aldı. 1943 yılında Gülhane Askeri Tıptıp Akademisi SinirSinir ve Ruh Hastalıklarıruh hastalıkları Kliniği Profesör Yardımcılığı’na (doçentliğe) seçildi. 1945 yılında Gülhane SinirSinir ve Ruh Hastalıklarıruh hastalıkları Kliniği Profesörü oldu. Bir yıl sonra Ankara Tıptıp Fakültesi Ruh Hastalıklarıruh hastalıkları Kliniği Direktörlüğü’ne getirildi. 1952 yılına kadar bu iki görevi birlikte yürüttü. 1952 yılından sonra ordudan ayrılarak yaş sınırı nedeniyle emekli olduğu 1972 yılına dek fakültedeki görevini sürdürdü. Emekli olduktan sonra İzmir’e yerleşti. Dönemin halkla bütünleşen en popüler ruh hekimiruh hekimi olan Adasal, Türkiye’de çağcılçağcıl psikiyatrinin kurucularındandır. Pek çok öğrenciöğrenci ve birçok bilim insanıbilim insanı yetiştirmiştir. SinirSinir ve Ruhruh Hekimleri Derneği’ni kurmuştur. Medikal Psikolojipsikoloji adlı yapıtı, Avrupa’daki ilk gerçekgerçek medikal psikolojipsikoloji kitabı olarak nitelendirilmiştir. Adasal, kendisinden önceki organistik ve deskriptiv psikiyatriPsikiyatri yaklaşımları üzerine dinamikdinamik psikiyatriyi yapılandırarak yeni bir dönemi başlatmış, birçok makale ve kitap yazmıştır. Başlıca yapıtları: Sarasara Sendromu (1939), Çocuğun Ruh Sağlığıruh sağlığı (1944), Ruh Hastalıklarıruh hastalıkları (1954), Ruh Hastalıklarıruh hastalıkları-Psikozlar (1955), Ruh Hastalıklarıruh hastalıkları Psikonevrozlar (1955), Medikal Psikoloj II-II (1964, 1973), KlinikKlinik PsikiyatriPsikiyatri (1969), Normalnormal ve Anormal yönleriyle Cinsiyet, Aşkaşk ve Evlilikevlilik (1975), Normalnormal ve Anormal Açıdan KarakterKarakter ve Kişilikkişilik Portreleri (1979), Yeryüzü Tanrıları, Liderler, Komutanlar, Kahramanlar Psikolojisi (1979).

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol