ADLER, Alfred


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
(1870-1937) Avusturyalı psikiyatristPsikiyatrist; insanda temel dürtünün, bilinçli bir kendini anlatmaanlatma ve gerçekleştirme dürtüsü olduğu görüşüne dayanan bireysel psikolojinin kurucusu. Adler, bir Yahudi ailesinin çocuğu olarak Viyana’da dünyaya geldi; bir konferansKonferans gezisi sırasında İskoçya’nın Aberdeen kentinde öldü. Hastalıklı bir çocuklukçocukluk geçirdi. Hastalığı ve erkek kardeşinin ölümü, onun tıptıp öğrenimi yapmasında etkili oldu. Göz hastalıkları uzmanı olduktan sonra bir süre pratisyen hekim olarak çalıştı. 1902’de çevresine girdiği Freud’un ünlü “Çarşamba Toplantıları”na katılmaya başladı. Daha sonra Viyana Psikanalizpsikanaliz Enstitüsü’nün başkanlığını yaptı. 1908’de özellikle bilinçdışıbilinçdışı çatışmaların açıklanmasında Freud’la aralarında görüş ayrılıkları belirmeye başladı. Adler, kişiliğin gelişiminde cinselcinsel içgüdüler kadar, saldırganlık dürtüsünün de önemli olduğunu ileri sürüyor; Freud’un Oedipus karmaşasıOedipus Karmaşası kavramına verdiği önemi küçümsüyor ve insanın temelde toplumsal bir varlık olduğunu savunuyordu. Bunların sonucu olarak 1911’de Freud ve çevresinden tümüyle koptu; Viyana Psikanalizpsikanaliz Enstitüsü Başkanlığı’ndan da ayrıldı. Kısa sürede çevresinde bir grupgrup oluştu ve bireysel psikolojipsikolojibireysel psikolojipsikoloji (individual psychologypsychologyindividual psychologypsychology) adıyla kendi kişilikkişilik kuramını oluşturdu. Birinci Dünya Savaşı’nda Avusturya ordusunda doktor olarak görev yaptı. 1921’de Viyana Eğitimeğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilk çocukçocuk rehberlik kliniğini kurdu. Bireysel psikolojipsikolojibireysel psikolojipsikoloji yaklaşımının görüşlerini uygulayan deneysel bir okulun kurulmasını sağladı. Avusturya hükümetinin desteği ile yaygınlaşan ve sayıları otuza ulaşan çocukçocuk rehberlik merkezlerinin yönetimini üstlendi. 1926’da ABD’ye giderek Colombia Üniversitesi’nde ve New York’ta dersler verdi. 1934’te Viyana’daki çocukçocuk rehberlik kliniklerinin kapatılması üzerine, 1935’te ABD’ye yerleşti. Başlıca yapıtları: A Sudy of OrganInferiority (1905), The Nourotic Constitution (1912), Healing and Educationeducation (1914, ed.), The Practicepractice and Theory of Individual Psychologypsychologyindividual psychologypsychology (1922), The Case of Miss R: The Interpretation of a lifelife Story (1928), Individual Psychologypsychologyindividual psychologypsychology In The Schools (1929), What Lifelife Shoult Mean to You (1931), Religionreligion And Individual Psychologypsychologyindividual psychologypsychology and Social Interestinterest: A Challenge to Makind (1933). Adler’in kimi yapıtları, Organ Yetersizlikleri Üzerine Bir İnceleme; Nevrozlu Kişilikkişiliknevrozlu kişilikkişilik Üzerine; Bireysel Psikolojinin Kuramı ve Uygulaması, İnsanı Anlamaanlama; Yaşamın Anlamı, Psikolojikpsikolojik Aktivite, Kişilikkişilik Bozuklukları ve Toplumsal Bütünleşmebütünleşmetoplumsal bütünleşmebütünleşme adlarıyla dilimize çevrildi. Bkz. Adler kuramı; bireysel psikolojipsikoloji.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol