adsal söz yitimi


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Sözcükleri bozuk anlayıp bozuk kullanmak. Adsal sözsöz yitiminde kişi okuyup yazamıyor; içinden bile konuşamıyor; hesap yapamıyor; paraları birbirinden ayıramıyor. Söz yitimisöz yitimi; Broca söz yitimisöz yitimiBroca söz yitimisöz yitimi ve Wernicke söz yitimisöz yitimiWernicke söz yitimisöz yitimi olarak ikiye ayrılıyor. Broca söz yitimisöz yitimiBroca söz yitimisöz yitimi, dilin bozukluğundan ileri gelen dinamikdinamik bir sözsöz yitimidir. Hastanın belleğinin sağlam olmasına karşın ne içten ne dıştan konuşabiliyor ne de duyumsadıklarını yazabiliyor. Wernicke söz yitimisöz yitimiWernicke söz yitimisöz yitimi ise bir duyumsal sözsöz yitimidir. Duyuduyu imgeleri merkezlerinin (Wernicke merkezlerinin) bozukluğundan kaynaklanıyor. HastaHasta, söylenen sözü ve yazılan yazıyı anlayamıyor; hem okumaOkuma bozukluğuna yol açan sözelsözel körKör hem de yazma bozukluğuna yol açan sözelsözel sağırdır. Sözelsözel körlükte (okumaOkuma yitiminde), harfler görüldüğü halde harflerin tanınamaması nedeniyle okuyamamak sözsöz konusudur. En saf biçimi, okuyamama hastalığıdır. Bu hastalığa yakalananlar, yazıyı gördükleri halde okuyamıyorlar. Sözel sağırlıksağırlıksözel sağırlıksağırlık ise yazma yeteneğini yitirmektir. Kişi, hiçbir organsal bozukluğu olmamasına karşın, söylenenleri yineleyemiyor ve yazdırılmak istenenleri yazamıyor. Kişi işitiyor, yazıları görüyor, yazılanları anlıyor; ama yazamıyor. O nedenle bu hastalık, “yazmayı unutmuş olmak” anlamına gelen, yazma devingenliği bellek yitimibellek yitimi adıyla da anılıyor. Beyindeki konuşma merkezinin bozukluğu nedeniyle sözcüklerin bozuk söylenmesi de söyleme yitimi olarak adlandırılmıştır. afaziAfazi Bkz. söz yitimi.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol