ağaç testi


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Yansıtmayansıtma tekniğine dayanan bir testtest. Emile Junker’in ortaya koyduğu bu testi, İsviçre’de Luceme Deneysel Psikolojipsikolojideneysel psikolojipsikoloji Enstitüsü’nde K. Koch geliştirip standartlaştırmıştır. Testin uygulanışı sırasında deneğe normalnormal büyüklükte bir kâğıt ve bir kurşun kalem veriliyor. Çocuğa, “Bir ağaç resmi çiz; ama bu bir çam ağacı olmasın.” deniyor. Çam ağacı, simetrik kenarlarla temsiltemsil edildiği için psikanalitikPsikanalitik yoruma olanak tanımıyor. Çocukçocuk, resmi bitirdikten sonra resim, belli kurallara uyularak değerlendiriliyor. Bu amaçla resimdeki ağacın gövdesine, dallarına, yapraklarına, meyvelerine, resmin sayfadaki yerine bakılarak deneğin yaptığı resim şöyle değerlendiriliyor: (1) Yukarıya doğru yükselen her şey düşünsel etkinliklere kanıtkanıt sayılıyor. Aşağıya doğru inen her şey de bilinçaltıbilinçaltı eğilimlere yönelişe (içgüdülerin ve duyguların egemenliğine) işaret sayılıyor. (2) Kâğıdın ortasından geçen dikey çizginin solunda kalan her şey, geçmişle olan bağıntıyı; anılara, çocuklukçocukluk yıllarına verilen önemi, içedönüklüğü, kişiliğin olumsuz yönlerini belirtiyor. (3) Dikey çizginin sağında kalan her şey, kişinin olumlu yönlerini, yeteneklerini, başarılarını, düşüncelerini, geleceğe yönelişini, umutUmut ve isteklerini yansıtıyor. (4) Ağaç gövdesinin köklere yakın bölümünün ana gövdeye oranla geniş tutulmuş olması, kavramaKavrama ve öğrenmeöğrenme yavaşlığını gösteriyor. (5) Ağaç gövdesini belirleyen çizgilerin birbirine koşut olması, sözsöz dinler ve uyumlu olma, eğitsel zorluk yaratmama olarak yorumlanıyor. (6) Ağaç gövdesinin kesik çizgilerle yapılmış olması, duygusalduygusal incelik, aşırı duyarlıkduyarlıkaşırı duyarlıkduyarlık, duygusalduygusal kırılganlık, bozuma uğratılmış olma diye anlamlandırılıyor. (7) Başlangıçtan uçlara doğru kalınlaşan dallar, duygusalduygusal kabalık, incelikten yoksun davranışların varlığı olarak değerlendiriliyor. (8) Ağaç testiağaç testi, çocukların iç dünyalarını daha başarılı biçimde yansıtıyor. Yapılan resmin, kalıplaşmamış, düşünülmeden yapılmış bir ağaç olması, yansıtıcılık değerini artırıyor. Bir yere bakılarak, kopya edilerek yapılan ağaç resimleri, resmi yapanın kişiliğini yansıtmıyor. Bkz. bireyi tanımatanıma teknikteknik ve araçları.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol