ahlak değerleri


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
İnsanların benimseyip davranışa dönüştürdüklerinde yaşamı yücelten ve kendilerini özlenen ahlaksalahlaksal düzeye ulaştıran doğrulukdoğruluk, dürüstlükdürüstlük, cömertlik, yardımseverlik, hak, adaletadalet gibi ilkeilke ve ölçüler; ahlaksal değerlerahlaksal değerler. Doğalcı görüşe göre bu değerler evrenseldir ve tüm insanlarca benimsenir. Doğaüstücüler ve ülkücülere göre ise bu tür değerler, insan yaşantılarından önceldir. Bkz. ahlak; ahlak gelişimi; ahlaksal bağımsızlıkbağımsızlık; inanç, kanıkanı, değerdeğer.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol