AIDS bunama karmaşası


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
AIDSAIDS’li hastalarda sıklıkla görülen ve bilişsel yetinin yitirilmesine yol açan bir beyinbeyin hastalığı. HastaHasta, toplumsal ya da mesleksel yaşamdaki normalnormal işleyiş yetisini yitiriyor. Belirtileri arasında, yoğunlaşma zorluğu ve bellek yitimibellek yitimi gibi bilişsel zayıflama, duyumsamazlıkduyumsamazlık, uyuşukluk, yönelimyönelim duygusu yitimi, ruh durumuruh durumu ve kişilikkişilik değişimleri, konuşma ve görmeGörme zorlukları, eşgüdümeşgüdüm bozukluğu ve idrarını tutamama gibi ruhsalruhsal-devimsel işlevişlev bozukluğu ve felçFelç bulunuyor. AIDSAIDS bağlantılı bunamabunama, genellikle HIVHIV hastalığının sonraki evrelerinde ortaya çıkıyor. Belirtilerin ilk evrelerine HIVHIV bağlantılı hafif bilişsel-devimsel bozukluk deniyor.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol