aile eğitimi


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Evlenmiş olan kadın ve erkeklere, bilinçli, mutlu bir aileaile olarak yaşamak için gerekli bilgibilgi, beceribeceri, alışkanlıkalışkanlık ve değerdeğer duygularını kazandırmak için verilen eğitimeğitim. Bu eğitimeğitim, bir; okulokul öncesi ya da ilk çocuklukçocukluk dönemi eğitimi; ara sıra da engelliengelli öğrencilerin evde yetiştirilmeleri anlamını; bir de aileaile ocağında kazandırılan bilgibilgi, beceribeceri ve alışkanlıkların tümünü ve bu eğitimin niteliği anlamını içeriyor. Her tür eğitimin temeli aileaile yuvasında atılıyor. Aileaile yuvasının bir sevgisevgi ve güvengüven ortamı olması; bu çağda çocuğun her etkiye açık ve duyarlı olması gibi nedenlerle ailede gerçekleştirilen eğitimeğitim, öbür çevrelerin verdiği eğitimin ağırlık merkezini ve iskeletini oluşturuyor. Daha sonra verilecek olan eğitimi, burada verilen eğitimeğitim koşullandırıyor. Çocukçocuk, ana dilini, grubun alışkanlıkalışkanlık ve geleneklerini burada benimsiyor, kişiliğinin temellerini burada atıyor. Çocuğun dengeli bir gelişimgelişim göstermesini, ailedeki sevgisevgi ortamı sağlıyor. Aileaile ocağının doğaldoğal, kurumsal ve kültürel bir çevreçevre olduğu düşünüldüğünde burada verilecek eğitimin çok karmaşık etkiler altında gerçekleştiği daha kolay anlaşılabilir. Sevgisevgi ortamının niteliği, anne babanın buna katkısı, sevgide ortaya çıkan sapmalar, otoriter ya da demokratik tutumtutum, ailenin başka ailelerle ilişkileri, ailenin büyüklüğü ve yapısı, toplumsal-ekonomik ve kültürel düzeyi; anne ile babanın uyumu gibi birçok etkenetken, aileaile eğitimini olumlu ya da olumsuz etkiliyor. Bkz. evlilik (Evliliği Sürekli Kılmanın KoşullarıEvliliği Sürekli Kılmanın Koşulları).

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol