akılcılık


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
İnsan zihninin işleyişinin bağlı olduğu kurallarla nesnel dünyaya egemenegemen olan kuralların aynı olduğunu; bu nedenle ancak aklın ilkelerine uygun düşüncedüşünce ile gerçekgerçek, sağlam ve güvenilir bilgilere ulaşılabileceğini ileri süren; bütün açıklamaların odağına aklı ya da akılsal ilkeleri yerleştiren yaklaşımyaklaşım; rasyonalizm, usçulukusçuluk. Buna göre, akla uygun olan gerçekgerçek; gerçekgerçek olan da akla uygundur.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol