akışkan zekâ


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Horn-Cattell’ın tanımladığı bir zekâzekâ türü; kristalleşmiş zekâzekâkristalleşmiş zekâzekâ, billurlaşmış zekâzekâ. Akışkan zekâzekâakışkan zekâzekâ; öğrenmeöğrenme, akıl yürütmeakıl yürütme, yeni stratejiler belirleme, yeni sorunları ele alabilme yetisi, bilgibilgi işleme hızı ve bellekBellek kapasitesi gibi özellikleriyle tanınıyor. Akışkan zekânın temelde kültürel ve eğitsel etkiler gibi deneyimlerden bir ölçüde bağımsız olduğu düşünülüyor. Yaşlanmanın bellekBellek ve işlem hızı üzerindeki etkilerinin incelenmesinde psikologlar, bu zekâyı önemsiyorlar. Zekânın yaşla birlikte azalıp azalmadığı konusundaki belirsizlikBelirsizlik sürmekle birlikte genel kanıkanı, sözsöz konusu zekânın orta yaşlarda doruğuna ulaştıktan sonra düzenli olarak azaldığı; buna karşılık deneyimle ve öğrenmeyle kazanılan akışkan zekânın ise arttığı yönündedir. Bkz. zekâ.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol