alan


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
1. Sınırları belli olan bir yüzey ya da bir yüzeyin bir parçası ya da bölümü, düzlük; satıh, sahasaha. 2. Matematikte yüzölçümü. 3. (zone) İstatistikte: a. Normalnormal olasılıkolasılık eğrisinde, iki dikey çizgi arasında yer alanalan belli sayıdaki veriveri ya da olayolay. b. Bir grafikte, özellikle bir sütun çizgisinde grafiğin kapladığı yer; bölge. 4. (centre) Biyolojibiyoloji ve nörolojide, beynin belli bir görev yapan, bir göreve odaklık eden bölgesi; merkez, odak, özek. 5. (domain) Kimi insanların ilgilerinin odaklaştığı olayolay türü ya da grubu. İlgi alanı, çalışmaçalışma ya da uzmanlık alanı gibi yetki ya da çalışmaçalışma konusu, çevresi. 6. (field) Psikolojide, içinde belli bir nesnenin, olayın yer aldığı ve etkileşimin algılanıp anlamlı duruma getirildiği etkili çevreçevre ya da durumdurum. 7. (part) Eğitimde, bir programın kesiti ya da bölümü, bir grupgrup etkinliketkinlik: Çocukçocuk gelişimi, uygulamalı elektrik gibi bölümler. “İçinde güç çizgilerinin yayılmış olduğu varsayılan uzay parçası” anlamındaki bu fiziksel terimterim, özellikle Gestalt psikologlarınca benimsenmiştir. Psikolojide de yerçekimi ve mıknatıs alanı gibi her olayolay, içinde geçtiği yere, belli bir dinamikdinamik özellik kazandıran güçlerin ürünüdür. Eş deyişle alanalan, bireyin eyleminin içinde yer aldığı kişisel, toplumsal ve fiziksel güçlerin dinamikdinamik bir bütünüdür. Mıknatıs çevresindeki demir tozları nasıl benzersiz yeni alanlar oluşturuyorsa ruhsalruhsal olaylar da içinde yer aldıkları alanın her anki fiziksel, kişisel ve toplumsal güçlerin etkisi altındadır. Ortaya çıkan değişimlere göre her anan, yeniden bir örgütlenme oluşuyor. Özetle fiziksel bir durumdurum, bir tür, algılamada ya da bilinçte ruhsalruhsal olarak kendini gösteriyor. Buna göre alanalan terimi psikolojide, canlının eylemde bulunduğu, birbirine bağımlı karmaşık etkilerin tümünü vurguluyor. Psikolojide alanalan, bireyin yaşamyaşam alanıdır ya da bireyle çevreyi içine alanalan bir alandır. Çevreçevre, yalnızca bireyin yakın ve uzak amaçları, gereksinimleri ile ilişkili olarak algılanan bir yerdir. Bkz. alan araştırması; alan bağımlılığı; alan bağımsızlığı; alan çalışması; alan deneyi; alan incelemesi; alan korkusu; alan kuramı; alan korkusu.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol