alan araştırması


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Laboratuar, kitaplık ya da klinikKlinik dışında veriveri toplama, canlıları doğaldoğal çevrelerinde incelemeinceleme. Anlamı çok geniş olan bu kavramda ağırlık yöntemde değil, alandadır. Alanalan araştırmasının çalışmaçalışma konusu genellikle küçük bir grupgrup ya da toplumun yapısı, kişileri ve gruplar arası karşılıklı etkileşimi, kurumları, değerleri ve başka toplumsal olaylardır. Alan araştırmasıalan araştırması, dar kapsamlı; ancak derinlemesine bir araştırmadır. Amaçamaç, gözlemlenen olayın sürecinin anlaşılmasıdır. Alanalan araştırmasında veriveri toplama tekniklerinden en çok davranışdavranış gözlemi kullanılıyor. Bu yöntemde, hazır bilgiden yararlanma ve soru sormasoru sorma teknikleri de işe koşuluyor. Alanalan araştırmasını sosyal bilimlersosyal bilimler içinde en çok antropolojiantropoloji kullanıyor. Bunun yanında özellikle sosyolojide; daha az oranda da sosyal psikolojide kullanıldığı görülüyor. Bu yöntemi kullanan araştırmacıaraştırmacı, bir süre, çalışacağı grupgrup ya da toplumun içinde yaşıyor; araştırdığı olaylara katılan gözlemcigözlemci oluyor. Ancak, bu durumun, çalıştığı olayları etkilememesine özen gösteriyor. Bkz. alan çalışması; alan deneyi.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol