alan kuramı


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Alman-Amerikan psikoloğu Kurt Lewin’in geliştirdiği ve bireyi güdüleyen etkenlere, bireyin gereksinimlerine ve kişiliğine önem veren kuramı. Gestalt psikologları ile yakın ilişki içinde olan Lewin’in bu çalışması, onların algılamaalgılama ve öğrenmeyi kapsayan ilgiilgi alanlarını aşmıştır. Gestalt psikologları, insan davranışlarının fizyolojik yönleri üzerinde dururken Lewin, psikolojiyi bir toplumsal bilimbilim olarak ele almıştır. Kuramını oluşturmada fizikFizik ve matematikten yararlanan Lewin, Gestaltçılar gibi fizikten aldığı “alan kuramıalan kuramı”na kendi kuramında kişinin deneyimdeneyim ve gereksinimlerinin bulunduğu bir ruhsalruhsal alanalan ya da yaşam alanıyaşam alanı olarak yer vermiştir. İnsanın deneyimleri çoğaldıkça yaşamyaşam alanının da giderek değiştiğini belirlemiştir. Lewin, aynı zamanda bireyin çevresiyle bir dengedenge sağlamaya çalıştığını ileri sürmüştür. Ona göre her gereksinimgereksinim (gerilimGerilim), bir etkinliketkinlik (harekete geçmegeçme) uyarımında bulunarak dengeyi eski durumuna getirmek istiyor. Lewin, alanalan kuramını, oluşturduğu grup dinamiğigrup dinamiği kuramı ile sosyal psikolojipsikoloji alanına da uyarlamış oldu.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol