Alele


medikal
Bir kromozomda ayni konumu isgal eden iki veya daha çok genden her biri. Normalde her insanda her gen için ebeveynlerinden geçen iki alelesi vardir. Otozomal kromozomlar çift oldugu için her otozomal konum iki kez temsiltemsil edilir. Her iki kromozomKromozom da ayni konumu isgal eden ayni aleleye sahipse bu aleleye es genli denir. Iki konumdaki alelelerin farkli olmasi halinde ise sözsöz konusu kisiye veya hücreye farkli genli denir.
Örnek
KromozomKromozom üzerinde ABO kan grubu konumunun A, B ve O olmak üzere üç alelesi, Rh kan grubu sistemi konumunun ise pozitif ve negatif olmak üzere iki alelesi vardir. Birden çok ortak alelesi bulunan bir gene ise çokbiçimlilik denir.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol