algısal değişmezlik


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Farklı açılardan, farklı şiddette ışık altında, farklı uzaklıklardan bakıldığında, nesnelerin gözlemcigözlemci üzerinde bıraktığı izlenimlerin değişkendeğişken olmasına karşın, bu nesnelerin büyüklük, biçimbiçim, renkrenk, parlaklık ve yerelyerel özelliklerine ilişkin algının değişmemesi. Nesne algısında biçimbiçim-zeminzemin algısı, gruplamagruplama ve tamamlamatamamlama eğilimi etkilidir. Biçimbiçim, genellikle zeminden önce algılanıyor. Birbirine benzer, yakın ve sürekliliği olan nesneler gruplanarak ve nesnelerdeki eksiklikler tamamlanarak algılanıyor. Bir nesnenin niteliği bir kez öğrenildikten sonra, aynı nesnelerle değişik durumdurum ve perspektiflerde karşılaşıldığında yine aynı biçimde algılanıyorlar. Algısal değişmezlikalgısal değişmezlik, işte bu kararlılığa (stabilitystability’ye) verilen addır. Bkz. algı; biçim değişmezliği; boyut değişmezliği; korunum.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol