alternatif psikiyatri


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Laing, Cooper ve Esterren adlı doktorların, alışılmış tedavitedavi yöntemlerini reddederek hastalara büyük bir özgürlüközgürlük tanınması gerektiğini savundukları psikiyatriPsikiyatri yöntemi; karşıt ruh hekimliğiruh hekimliği. Alternatif psikiyatriPsikiyatrialternatif psikiyatriPsikiyatri yandaşları, 1965 yılında İngiltere’de, Kingsley Hall’de hastaHasta kabul yerleri açtılar. Burada hastalar, özgürce dolaşıyor, burada bulunanlarla birlikte bir psikolojikpsikolojik oyunoyun seansına katılarak, R. Laing’in metamonia diye adlandırdığı bir yolculuğa çıkıyorlardı. Bu yolculuğun, hastalık oluşturan çatışmaçatışma öncesi evreye bir dönüş olması; kimilerine göre de doğumdoğum öncesi döneme dek çıkması bekleniyordu. Alternatif psikiyatriPsikiyatrialternatif psikiyatriPsikiyatri yandaşlarına göre bu çılgınlık, bireyin, acısını yaşadığı duygusalduygusal çatışmalardan kurtulmasına izin veren yararlı bir etkinlikti. Bu nedenle hastanın, sabuklamalı deneyimini tam bir özgürlüközgürlük içinde oluşturmasına yardımcı olacak çevrelerin hazırlanması gerekiyordu. Ruhruh hastalıklarını tümüyle tıpsal açıdan ele alanalan klasik psikiyatriPsikiyatri yöntemlerini eleştiren bu akımın temsilcileri, o yaklaşımın özgürlükten, sevgiden ve iletişimden yoksun olduğunu ileri sürdüler. Bkz. alternatif tıptıp.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol