ana akağa yönlendirme


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
1. Zihinselzihinsel, bedenselBedensel ya da ruhsalruhsal engelliengelli çocukları toplumla bütünleştirmeye, özellikle en az kısıtlayıcıkısıtlayıcı çevrede; yani okullarda normalnormal çocuklarla birlikte eğitme çabaları. 2. Tedavitedavi edilen ruhruh hastalarının toplumla yeniden bütünleşmelerine ve olabildiğince normalnormal bir yaşamyaşam sürdürebilmelerine yönelik çalışmalar. anabolizma Bkz. metabolizma.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol