anagojik yorum


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
1. Jung’un, rüyaların ve diğer bilinçdışıbilinçdışı malzemelerin, Freud psikanalizinin cinselcinsel yorumundan farklı olarak, ideallerin ve psikolojikpsikolojik güçlerin birer dışavurumu olduğu biçimindeki görüşü. 2. Mitler, rüyalar gibi simgeciliksimgecilik ürünlerini evrenselevrensel ahlaksalahlaksal anlamını ortaya çıkaracak biçimde yorumlama. Anagojik yorumyorumanagojik yorumyorum, simgelerle “yüce düşünceler” arasında bir ilişki kurduğu için, bu simgeleri özgün cinselcinsel içeriğine indirgediği söylenen analitik yorumun karşıtı olarak değerlendiriyor.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol