anket


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
1. Soru yanıtlarına dayanılarak yapılan incelemeinceleme ya da araştırmaaraştırma; sormaca, soruşturmasoruşturma. Bu anlamdaki anketanket, ele alınan konunun örneklemini oluşturan bireylerin yanıtlaması için sözlü ya da yazılı sorular sorma yoluyla bir bilgibilgi ya da veriveri toplama araştırmasıdır. Yanıtlama, adsız ya da ad belirtilerek, bir görüşmecinin yardımıyla ya da onsuz uygulanabiliyor. Alınan sonuçlar, ayrıntılı bir işlemden geçirilerek yorumlanıyor ya da karara varılıyor. Anketi ilk kez Belçikalı istatistikçi ve matematikçi A. Quételet (1796-1874) 1835’lerde kullandı. Sonra Galton, Hall, Binet ve W. Stern bu tekniği psikolojiye uyguladı. Giderek anketanket, başta hekimlik, hukuk, toplumbilimtoplumbilim, eğitimeğitim olmak üzere pek çok alanda yaygın biçimde uygulanma olanağı buldu. Anketanket sorularına verilen yanıtlarla testlerdeki gibi bireyin yetenek ya da bilgisini ölçmek amaçlanmıyor; yalnızca belli bir konu üzerinde bireyin tutumu, ne düşündüğü, ilgiilgi derecesi ve benzerleri ortaya konulmaya, genel eğilimi saptanmaya çalışılıyor. Anketlerin klinikKlinik, istatistiksel anketler, kişilikkişilik ve tutumtutum anketleri, kamu yoklamaları gibi değişik türleri vardır. 2. (guestionnaire) Sorularla bilgibilgi ya da veriveri toplama aracı; soru listesi ya da soru kâğıdı; soru dizisi ya da dizelgesi. Bu anketanket, önceden hazırlanmış yanıtların verilmesini önleyen, standartlaştırılmış sınırlı sayıdaki sorular dizinidir. Anketin amacına göre ya ucu açık sorular ya sonu kapalı sorular ya da yanıtı seçenekler içinden belirlenecek sorular olmak üzere üç ayrı türde olabiliyor.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol