anlaşma


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
1. Bir işin gerçekleşmesi, bir sorunun çözüme kavuşturulması ya da bir sürecin düzenlenmesi amacıyla birden çok tarafın belli kurallar, ilkeler ve yaptırımlar üzerinde sözlü ya da yazılı olarak uzlaşmaya varmaları. 2. İki ya da daha çok kişinin ya da tarafın, aralarında oluşturdukları düşüncedüşünce ya da amaçamaç birliği.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol