anormallik


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Toplumsal, kültürel ya da bilimselbilimsel kabul görmüş normlardan sapan zihinselzihinsel, ruhsalruhsal ya da davranışsal etkinlikler gösterme; toplumsal doğruların, toplumsal rolün dışına çıkma; normaldışılık. Psikolojipsikoloji ve psikiyatride normalnormal kabul edilmiş olandan sapmaSapma; uyumsuzlukUyumsuzluk, hastalık. Bu yaklaşımyaklaşım biçimi birçok belirsizliği ve tartışmayı içinde barındırıyor. Çünkü bu çerçeve ve bağlama göre normallik tanımı da değişiyor. Örneğin, belli bir kültürdeki istatistiksel ortalamayı psikiyatristPsikiyatrist değerlendirmede normalnormal kabul ettiğimizde, bu ortalamadan sapan Einstein’iI, Picasso’yu anormal olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun yerine idealideal bir normallik tanımı yaptığımızda ise çok az sayıda normalnormal insan bulabiliyoruz. İşte bu nedenle son yıllarda anormallikanormallik terimi yerine uyumsuzlukUyumsuzluk, kişilik bozukluğukişilik bozukluğu, davranış bozukluğudavranış bozukluğu, sapmaSapma gibi terimlerin kullanımı yeğleniyor. Bkz. anomali; normaldışı davranışdavranış; ruhsal bozukluk; uyumsuz davranışdavranış.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol