antisosyal davranış


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Geleneklere, toplumda benimsenen standartlara ve ahlakahlak ilkelerine ters düşen davranışlar; toplum karşıtı davranışdavranıştoplum karşıtı davranışdavranış. Başkalarının kişiliğine ya da malına karşı kayıtsızlık, suçsuç davranışları, sahtecilik, istismaristismar, bu tür davranışlardır. DSM-IV çocuklukçocukluk ve ergenlikergenlik toplumtoplum karşıtı davranışları, toplum karşıtı kişilikkişiliktoplum karşıtı kişilikkişilik bozukluğundan farklı olarak “klinikKlinik dikkatdikkat gerektiren diğer durumlar” olarak tanımlanmıştır. Bkz. asosyal; toplumdışı kişilikkişilik.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol