antropoloji


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
İnsanı, insan türünün evrimini, tarihsel ve kültürel gelişimini ve ırkları kendi doğaldoğal yaşamyaşam çevrelerinde hem bedenselBedensel (biyolojikbiyolojik) hem de kültürel özellikleri açısından inceleyen bilim dalıbilim dalı; insanbiliminsanbilim. Antropolojinin genelde insanı öbür insanlar ve çevresiyle ilişkileri yönünden inceleyen dalına kültürel (toplumsal) antropolojiantropoloji; insanın bedenselBedensel özelliklerini inceleyen dalına biyolojikbiyolojik (fiziksel) antropolojiantropoloji; insanların içinde yaşadıkları coğrafi koşullar ile biyolojikbiyolojik yapıları arasındaki ilişkileri konu edinen dalına fiziksel antropolojiantropoloji: toplulukların toplumsal yapılarını inceleyen dalına sosyal antropolojiantropolojisosyal antropolojiantropoloji deniyor. Değişik ırklarla ilgili anatomik bilgilerin bir araya getirilip sınıflandırılması ile uğraşan disipline ise antropometriantropometri (anthropometry) adı veriliyor. Bkz. davranış bilimleri.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol