aracı değişken


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Bağımlı-bağımsız değişkendeğişkenbağımsız değişkendeğişken ilişkisini şu ya da bu yönde etkileyen üçüncü bir değişkendeğişken. Bir değişkenin aracı değişkendeğişkenaracı değişkendeğişken olabilmesi için şu ölçütlere uygun olması gerekiyor: (1) Bağımsız değişkendeğişkenbağımsız değişkendeğişken düzeyindeki değişmeler, öngörülen aracı değişkendeki değişmeleri anlamlı düzeyde açıklamalıdır. (2) Aracı değişkendeki değişmeler, bağımlı değişkendeki değişmeleri anlamlı düzeyde açıklamalıdır. (3) Bağımsız değişkendeğişkenbağımsız değişkendeğişken-aracı değişkendeğişkenaracı değişkendeğişken ilişkisi ile açıklanan farklılık devre dışı bırakıldığında bağımsız-bağımlı değişkenler arasında daha önce gözlemlenen anlamlı ilişki kaybolmalı ya da anlamlı ölçüde zayıflamalıdır. Bkz. ara değişkendeğişken.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol