ayırt etme


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
1. İki ya da daha fazla nesne ve uyaranların yeğinlikyeğinlik, niteliknitelik ve kimlikKimlik açısından aralarındaki ayrımı anlamaanlama; iki ya da daha fazla uyarıcıyı birbirinden ayıran nitelikleri görmeGörme ya da farklı uyarıcılara, bu ayrıma dayanarak farklı tepkiler verebilme; tefrik etmetefrik etme, fark etmeFark Etme. Bu, kuramsal olmaktan çok, uygulamaya yönelik bir tanımdır. Örneğin, işlemsel ya da klasik koşullamada organizmanın uyarıcıları birbirinden ayırt ederek ayırt edici uyarıcıya tepkitepki vermesi, sinyalSinyal saptama kuramında kişinin iki sinyalSinyal arasındaki farkı ya da sinyallerle parazit arasındaki farklı düzeyleri ayırt edebilmesi gibi bağlamlarda kullanılıyor. 2. Davranışçı yaklaşımın öğrenmeöğrenme ilkelerinden biri. Öteki üç öğrenmeöğrenme ilkesi genellemegenelleme, pekiştirmepekiştirme ve söndürmedir. Bkz. eşik; ayrımcılık.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol