ayrılma-bireyleşme


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Psikanalist Margaret Mahler’e göre, anne-çocukçocuk ilişkisinde sembiyotik evreyi (bağımlılıkbağımlılık evresini) izleyen ve bebeğin giderek kendini annesinden ayrı gördüğü, kendine özgü bireysel bir kimlik duygusukimlik duygusu ve oransaloransal bir bağımsızlıkbağımsızlık kazandığı evreevre. Mahler bu evreyi farklılaşma, deneme, barışma (deneme döneminde ağır basan annenin bir ölçüde farkında olmama durumundan, anneye yönelik etkin yaklaşımyaklaşım) ve ayrılma-bireyleşmebireyleşmeayrılma-bireyleşmebireyleşme (kendine özgü farklı bir kimliğin, ayrılığın ve bireyselliğin farkına varma) olarak dört alt evreye ayırıyor. Bkz. bağımlılık; bağımsızlık; bireyleşme; bireylik; kişilik bağımlılığı; kişilik bağımsızlığı.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol