ayrımcılık


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Sosyal psikolojinin konusu olan etnik köken, cinsellikcinsellik, toplumsal-ekonomik statü, yaş, cinsel yönelimyönelimCinsel Yönelimyönelim, ideolojiideoloji, bedenselBedensel engelengel gibi etkenlere dayanan bir önyargıya göre davranma; bu tür etkenlerden dolayı belli bireylerin ya da grupların belli kaynaklara ulaşmasını kısıtlama. Bu ayrımayrım, hem bireysel boyutta hem de sistemli ve kuramsal boyutta olabiliyor. Bkz. önyargı; pozitif ayrımcılıkayrımcılık; siterotip.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol