Babil, Asur ve Sümerlerde eğitim


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
İ. Ö. 3. ve 4. yüzyıla dek önemli bir kültürKültür merkezi olan Babil ve Asur’un ilk sahipleri Sümerler ve Akatlardı. Irak’ta İsa’nın doğumundan dört bin beş bin yıl önce Akatlar ve Sümerler bir çok kent kuruyor ve buraları büyük saraylarla, tapınaklarla süslüyorlar. Bu kavimlerin daha sonra altından, maden ve demirden kimi süsler yaptıkları, belli bir para kullandıkları biliniyor. Güçlü bir devletdevlet örgütü oluşturan bu kavimler, iyi yasalar da yapıyorlar. Matematik ve astronomide gelişme gösteriyorlar. İ. Ö. İkibinli yıllarda kuzeyden gelen Babil ve Asur kavimleri Sümer ve Akadları yeniyor ve bu zengin, gelişmiş ülkeye yerleşiyorlar.Bu uluslar, özelliği olan şekillerden oluşan ve topraktan yapılan çeşitli eşyanın yüzlerine mühür basar gibi yazılan bir yazıdan yararlanıyorlar. Araştırmaaraştırma ve kazılarda bu yazının birçok örneği bulunmuştur. Babilliler ve Asurlular, Sümer ve Akatların tersine, kadınlara ve çocuklara değerdeğer vermiyorlar. Buna bağlı olarak çocukçocuk eğitimine de özen göstermiyorlar. Yalnızca rahiplerin ve Kâhinlerin çocukları, babalarının mesleklerine girecek biçimde evde eğitiliyor. Bu sınıfın ayrıca okulları da bulunuyor. Okulda matematik ve astronomi bilimleri öğretiliyor. Bunların yanında, rahipler doktorlukla da uğraştıkları için, doktorlukla ilgili bilgiler, resim, mimarlık, müzik dersleri de yer alıyor. Müzik, dinsel törenlere yöneliktir. Okullarda, halkın kutsal saydığı kitaplar okutturulup anlattırılıyor. Halk, geleneklerine bağlı olduğundan, efsaneler eğitimde önemli bir yer tutuyor. Babilliler ve Asurlular ilk zamanlarda ruhun ölümsüzlüğüne inanmazken sonraları, insanın ölümünden sonra ruhun yaşadığına inanmaya başlıyorlar. Cennet’in birçok güzelliklere sahip; cehennemin ise korkunç bir yer olduğunu ilahilerinde söyleyerek ruhsalruhsal eğitimi gerçekleştirmeye çalışıyorlar. İlahiler öğrencilere ezberletiliyor; dinsel törenlerde birlikte söyletiliyor. Bkz. eğitim tarihi.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol