bağlanma-kopma


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Karşıt tutumtutum ve davranışların oluşturduğu bir mekanizmamekanizma. “Bağlanmabağlanma” terimi ile “bağımlılıkbağımlılık” “başkalarıyla birlikte olma isteğibaşkalarıyla birlikte olma isteği” binişiklik gösterdiği için, bu üç kavramKavram kimi zamanzaman birbirinin yerine kullanılıyorsa da gerçekte bu terimler, birbirinden ayrı anlamlar içeriyor. Bkz. bağlanma; bağımlılık; kopma; yeğleme. Morgan, bebekteki bağlanmayı şöyle açıklıyor: Bebek, belirli, özelözel bir kişiye olumlu tepkitepki veriyor. Zamanını o kişiyle geçirmek istiyor. Korkukorku verici bir nesne Nesne (obje) karşısında hemen o kişiyi arıyor. Bağlandığı kişi yakınında olduğunda kendini iyi duyumsuyor. Bağlanmabağlanma, bu duyguduygu ve davranışdavranış örüntülerini anlatan iki yönlü bir süreçsüreç olarak iI,şliyor. Çocuğun anne babaya bağlanmasına koşut olarak anne baba da çocuğa bağlanıyor. Bağlanmabağlanma, çocuğun kendini güvengüven içinde duyumsamasını sağlamasının yanı sıra, çevreye ilişkin bilgibilgi sağlayıcı bir işlevi de yerine getiriyor. Bebeklikteki bağlanmabağlanma, şu aşamalarda gelişiyor: Yeni doğmuş bir bebek, kişilere ayrımayrım gözetmeden tepkide bulunuyor. Birkaç ay sonra, yabancılarla tanıdıkları ayırt etmeye ve ona göre farklı tepkitepki göstermeye başlıyor. Tanıdıklarına daha fazla gülümsüyor, sesSes çıkarıyor. Tanıdıklarını yabancılardan ayırmaayırma ve onlara bağlanmabağlanma davranışı, algısal seçicilikalgısal seçicilik ve yeğlemeyeğleme sonucu ortaya çıkıyor. Bağlanmabağlanma, bir ya da birden çok kişiye olduğu gibi, anne baba yerine geçen kişilere karşı da gerçekleşiyor. Bebeklerin çoğunda bağlılıkbağlılık davranışı, 25. ve 40. haftalar arasında gözlemleniyor; bu bağlılıkbağlılık, yaklaşık 44. haftada en üst düzeye ulaşıyor. Bebeklerin büyük çoğunluğunda bağlılıkbağlılık, yabancılardan korkma duygusundan önce gelişiyor. Onun için günlük yaşamda anneye bağlılıkbağlılık, korkma olarak algılanmamalıdır. Çocukçocuk, bağlandığı kişi yanındayken çevreyi araştırmak istediğinde, o kişiden kopmaya başlıyor. Yabancıların yanında ise kopmakopma davranışı görülmüyor. Bundan, yabancıların bebek için bir korkukorku nesnesi olduğu anlaşılıyor. Birinci yaşın sonlarında yürüme ve konuşmanın başlamasıyla korkukorku veren durumlarda çevreyi araştırmaaraştırma ve merakmerak güdüsü ağır bastığından çocukçocuk, kopmakopma davranışı gösteriyor. Dört yaşlarında belli bir toplumsal gelişimgelişimtoplumsal gelişimgelişim gösterdiği için kopmakopma, daha belirgin olarak görülüyor. Ergenlikten sonra ise en üst düzeye çıkıyor ve bireyleşmebireyleşme sürecine giriliyor. Bağlanmayı açıklayan birden çok görüş bulunuyor. Bowlby’nin biyolojikbiyolojik görüşü bağlanmayı, doğaldoğal zorunluklara bağlayarak açıklıyor. İnsan yavrusu, doğumdan sonra anne babasına en uzun süre bağlı olan canlı türüdür. Ayrıca anne baba ve bebeğin birbirlerine bağlanmasının genetikGenetik bir temeli de vardır. Çocukçocuk acıkınca ağlıyor ve memeleri süt salgılayan anne de onu emziriyor. İkinci bir yaklaşımyaklaşım, öğrenmeye dayandırılan görüştür. Bağlanmabağlanma sürecinde hem anne baba hem de bebek, karşılıklı ödüller alıyor ve bu ödüller davranışları pekiştiriyor. Anne baba, bebeği koruyor ve besliyor. Bebek de onlara gülümsüyor, sevgisevgi gösteriyor. Bağlanmabağlanma davranışını işte bu karşılıklı ödül alışverişi ortaya çıkarıyor. Bu yaklaşımlar, bebekteki bağlanmabağlanma sürecinin hem biyolojikbiyolojik (içsel) hem de öğrenmeöğrenme ile ilgili (dışsal) etkenlere dayandığını ortaya koyuyor. bağlanmış enerjienerji Bkz. yapısal kuramKuram.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol