bağlantıcı model


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Bellekte bilginin nasıl işlenip kullanıldığıyla ilişkili olarak birbirine koşut dağılımlı işlem ilkesine dayalı modelmodel. Bu modelde bilgibilgi, tek bir düğümün etkinliğinden çok, ağın tümündeki belli bir etkinliketkinlik dağılımıyla temsiltemsil ediliyor ve bilgi işlembilgi işlem, kavramlar arasındaki doğru bağlantıların doğru ağırlıklarla etkin kılınması sonucunda gerçekleşiyor. Bkz. bağlantıcılık; sinir ağı.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol