bağlaşımcı kuram


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Öğrenmeyi, uyarıcıuyarıcı (stimulusstimulus) ile davranımdavranım (responseresponse) arasında bağ kurmakurmabağ kurmakurma olarak ele alanalan Pavlov, E. C. Tolman, Thorndike, Guthrie, Skinner, Hull gibi düşünürdüşünür ve bilimbilim insanlarının geliştirdiği öğrenme kuramıöğrenme kuramı; davranışçı öğrenme kuramıöğrenme kuramıdavranışçı öğrenme kuramıöğrenme kuramı. Bu kuramın belirlediği öğrenmeöğrenme ilkeleri şunlardır: (1) Öğrenciöğrenci yaparak öğreniyor. Öğrenciöğrenci neyi yaparsa onu öğrendiği için, öğrencinin öğretmeöğretme ortamına etkin biçimde katılımı sağlanmalıdır. (2) Öğrenmede yinelemeyineleme büyük bir öneme sahiptir. Kişi kimi bilgileri; özellikle becerileri yineleyerek öğreniyor. (3) Genelde doğru davranışın pekiştirilmesi gerekiyor. Cezayı savunanlar olsa da, doğru yanıtın oluşması için olumlu pekiştireçpekiştireçolumlu pekiştireçpekiştireç vermenin daha etkili olduğu kabul ediliyor. Çünkü cezanın olumsuz etkileri oluyor. (4) Güdülemegüdüleme, öğrenmeyi önemli derecede etkiliyor. O nedenle güdülemegüdüleme koşullarının iyi ayarlanması gerekiyor. (5) Genellemegenelleme ve ayırt etmeyle ilgili kazanılan davranımlar, çok çeşitli durumlardacöğrenilmeli ve kullanılmalıdır. Bu yolla edinilen davranımın geçerliği ve güvenirliği artıyor. Bu ilkeler, (1) Hazırbulunuşluk; (2) Sınamasınama-yanılma; (3) Pekiştirmepekiştirme; (4) Yinelemeyineleme olarak dört başlığa indirgenebilir. Öğrenmeyi bir ürün olarak ele alanalan bu kuramcılar, öğretmeöğretme koşullarına ve çevreye ağırlık vermişlerdir. Bkz. öğrenme kuramları.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol