BANDURA, Albert


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
(1925 - ) Oluşturduğu “toplumsal öğrenme kuramıöğrenme kuramıtoplumsal öğrenme kuramıöğrenme kuramı”nı daha sonra “toplumsal, bilişsel kuramKuram” olarak adlandıran kuramcı. 1952 yılında Lova Üniversitesi’nde doktora derecesini aldı. Bir yıl sonra Stanford Üniversitesi’ne geçti. Bandura’nın kuramını örneğin, Skinner’ın arı davranışçı yaklaşımından ayıran şey, insan davranışında çevresel etkenlerden çok, güdüsel etkenleri ve özdüzenlemeözdüzenleme mekanizmalarının katkılarını vurgulamasıdır. Bandura ayrıca, davranışların büyük ölçüde başkalarını gözlemleyerek edinildiğine inanıyor. Başlıca yapıtları: Social Foundations of Thoughtthought end Action (1986), Social Learning Theorylearning theorysocial learning theorylearning theory (1977), Social Learninglearningsocial learninglearning and Personalitypersonality Devlopment (1963), Aggressionaggression: A Social Learninglearningsocial learninglearning Analysisanalysis (1973). Bkz. gözlemsel öğrenmeöğrenme; karşılıklı belirlemecilik; modelleme.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol