başarı testleri


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Bir öğrencinin ya da bir öğrenciöğrenci topluluğunun belli bir konuda genellikle belirli bir öğretimöğretim sonunda elde ettiği bilgibilgi, beceribeceri ve anlayışı ölçen testler. Bilgibilgi testleri de denilen bu testlerle başarıbaşarı düzeyi ölçülüyor. Bu testler, genellikle öğrenimöğrenim programlarının düzenlenmesi, sınıfların başarılarının karşılaştırılması, öğrencilerin kümelere ayrılması, öğretmenlerin ve okulların değerlendirilmesi, öğrencinin bir üst programı izlemeizleme yeteneğine ulaşıp ulaşmadığının saptanması, okula ya da belli bir programa öğrenciöğrenci seçme amacıyla kullanılıyor. Başarıbaşarı testlerinin puanlanması kesinlik gösterdiği için uygulayanlarca aynı biçimde puanlanabilmeleri olanağı vardır. Ancak, hazırlanması, uygulanıp yorumlanması özelözel bir bilgibilgi ve beceribeceri istiyor. Öğretmenöğretmen yapısı başarı testleribaşarı testleri ve standartStandart başarı testleribaşarı testleri olarak iki çeşit başarıbaşarı testi uygulanıyor. Öğretmenöğretmen yapısı başarı testleribaşarı testleri, bir öğretmenin ya da aynı okulda çalışan öğretmenlerin uygulamakta oldukları öğrenimöğrenim programına ve dersin içeriğine sıkı sıkıya bağlı olarak hazırladıkları ve bunları uygulayarak elde ettikleri puanları yalnızca sınıfsınıf içinde kullandıkları testlerdir. StandartStandart başarı testleribaşarı testleri ise, daha çok, öğrencinin geleceğine ilişkin kararlar alınması gerektiğinde, geleceği kestirmede sonuçlarından yararlanılabilen testlerdir. Okullarda belli zamanlarda öğrencilerin tümüne uygulanmak üzere, okunanı anlamaanlama, dildil, matematik ve fen alanlarında standartStandart başarı testleribaşarı testleri hazırlanıyor, normlar geliştiriliyor. Bunlar, rehberlik ve psikolojik danışmadanışmapsikolojik danışmadanışmarehberlik ve psikolojik danışmadanışmapsikolojik danışmadanışma merkezlerinde de önemli bir gereksinimi karşılıyor. Bu testlerle öğretimöğretim yılı başında öğrencilerin bilgibilgi düzeylerini belirleme, öğretimöğretim için birçok anlamlı önlem alma fırsatı da yaratılmış oluyor. Bkz. başarı-yetenek karşılaştırması.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol