Batılılaşma


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
1. Batı uygarlığının egemenlikegemenlik alanı içinde kalan üçüncü dünya ülkelerinin, bir yandan sözsöz konusu uygarlığın baskısı; öte yandan da çevreçevre aydınlarının çabaları ile siyasalsiyasal, toplumsal, hukuksal, bilimselbilimsel ve kültürel alanlarda Batı toplumlarına benzemeye çalışmaları. 2. Yukarıdaki genel çerçeve içerisinde Osmanlıda 19. yüzyılın ortalarında Tanzimat FermanıTanzimat Fermanı, Islahat Fermanı gibi hukuksal düzenlemelerle Batılı askeri, teknikteknik ve siyasal eğitimeğitimsiyasal eğitimeğitim kurumlarının oluşturulmasıyla başlayıp gelişen; 20. yüzyıl başlarında Cumhuriyet döneminin başlamasıyla harf, hukuk, kılık kıyafet, eğitimeğitim, devletin örgürlenme biçimi gibi alanlarda yapılan köklü devrimlerle hızlanan Batı’ya benzeme, onun gibi olma, Batılı dünya görüşünü ve yaşamyaşam biçimini benimsemeye yönelik hareketHareket ve düzenlemelerin genel adı. batıl itikat Bkz. boşinanç. bazal (basigue) Fazla olan bazı tuz ya da baz özelliklerini taşıyan madde.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol