bedensel yapı sınıflaması


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Kretschmer ve onu izleyen Sheldon gibi fizyonomistlerin, önemli ruhsalruhsal ve işlevselişlevsel niteliklerin, bedenbeden yapısıyla bir ilişkisi olduğu görüşünden yola çıkarak insanları bedenbeden yapıları ve biçimlerine göre adlandırmalarıyla ortaya çıkan sınıflamalar; bedensel tipolojitipolojibedensel tipolojitipoloji. Bu fizyonomistler, temel yapılara ek olarak, ara tiptip ya da ara yapılardan da sözsöz etmişlerdir. Bkz. Hipokrat’ın bedensel yapıyapı sınıflamasıbedensel yapıyapı sınıflaması; Kretschmer’in bedensel yapıyapı sınıflamasıbedensel yapıyapı sınıflaması; Sheldon’un bedensel yapıyapı sınıflamasıbedensel yapıyapı sınıflaması.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol