Beier cümle tamamlama testi


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Yansıtmayansıtma testlerinden biri. Bu testin geniş bir kullanım alanı bulunuyor. Bireylerin ve grupların tutumtutum ve duygularının incelenmesinde yararlanışının yanı sıra klinikKlinik çalışmalarda; okulokul, yeri gibi ortamlarda sıklıkla rastlanan sorunların saptanmasında da kullanılıyor. Testin A ve B formu bulunuyor. A formu 8-16 yaşlar arasındaki çocuklara; B formu da daha yukarı yaştakilere uygulanıyor. A formunda 56; B formunda ise 67 eksik tümce vardır. Beier cümle tamamlamatamamlama testinin dayandığı temel varsayımvarsayım, öbür yansıtmayansıtma testlerininkine benziyor. Bireybirey bu testle bir ölçüde belirsiz bir uyarıcıuyarıcı karşısında kendi ilgiilgi, istekistek, duyguduygu, tutumtutum gibi önemli kişilikkişilik özelliklerini yansıtıyor. “Büyüdüğüm zamanzaman….”, “Cezaceza ve yasaklar…” biçimindeki eksik tümceleri tamamlarken genel durumunun yanı sıra, iç durumunu da yansıtmış oluyor. Beier cümle tamamlamatamamlama testinin üstünlükleri olarak şunlar gösteriliyor: (1) Uzmanlaşmış kişilerce uygulanıyor. UygulamaUygulama süresi ekonomik, değerlendirilmesi kolaydır. Bireyin duyguları ve tutumları konusunda oldukça çabuk ve doğru bir bilgibilgi veriyor. (2) Bireyin kişisel dünyasına ilişkin sorunlarının ortaya çıkarılmasını sağlıyor. (3) Sağırlıksağırlık, topallık gibi sakatlıkları, verem gibi hastalıkları bulunan kişilerin duyguduygu, tutumtutum ve sorunlarını kolaylıkla ortaya çıkarıyor. (4) Öbür yansıtmayansıtma testlerinden farklı olarak, geçerlikgeçerlik ve güvenirliğinden bir şey yitirmeden gruplara da uygulanabiliyor. (5) İyi, kötüKötü ya da doğru, yanlış biçiminde yanıtlanmadığından, deneklerde fazla direnmeye yol açmıyor. (6) Uygulayıcının yan tutmasını önlüyor. (7) Tedavinin planlanması için ipuçları veriyor. (8) Tedavitedavi sonundaki tutumtutum ve davranışdavranış değişlikliklerini değerlendirmek için de kullanılıyor.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol