benlik gelişimi


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Çocuğun kendini dış dünyadan, başkalarından ayrı, bağımsız bir varlık olarak algılamaalgılama ve bilinçlenmebilinçlenme süreci. Psikanalize göre bu süreçsüreç, gerçeklikgerçeklik ilkesinin gereklerine göre ilkelbenliğin bir bölümünün dönüşümü ve libidonun bir bölümünün kullanımı ile ilkelbenliği denetimdenetim altına alanalan ve ilkelbenlikilkelbenlik ile dış dünyadış dünya arasında aracılık görevi yapan bir yönetim aygıtı durumuna gelmesi ile gerçekleşiyor. E. Erikson, insan yaşamının tümünün, benliğin gelişim evrelerigelişim evreleri açısından anlaşılabileceğini savunuyor. Piaget ise benlikBenlik gelişimini dinamikdinamik etkenlerden çok, bilişsel etkenlerle ilişkilendiriyor. Yapısal kurama önemli katlı sağlayan benlik psikanalistleribenlik psikanalistleri de insanın davranışlarını bilinçli olarak yönettiğini ileri sürüyor. Bkz. insanın sekiz çağı; bilişsel gelişimgelişim kuramı.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol