benlik gücü


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Kişinin kendi istekistek ve dürtüleri ile dış gerçekliğin gerekleri arasında etkili bir denge kurmakurmadenge kurmakurma yetisi; benliğin, kişilikkişilik örüntüsünü bozmadan, güç durumlara karşı kazanmış olduğu dayanıklılık. Benliği güçlü kişi, engellenmeengellenme ve zorlanmazorlanma karşısında dayanıklılık gösteriyor; doyumdoyum isteğini erteleyebiliyor; bencilce isteklerinden vazgeçebiliyor. Hedefine ulaşmak için kararlı davranıyor; engeller karşısında kolay kolay yılgınlığa düşmüyor; ruhsalruhsal çatışmalarını, duygusalduygusal sorunlarını hastalıklı tepkilere dönüştürmeden çözebiliyor.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol