benlik kuramı


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Rogers’ın öncülüğünde geliştirilen ve 20. yüzyılın ilk yarısında ABD’de rehberlik ve psikolojik danışmadanışmapsikolojik danışmadanışmarehberlik ve psikolojik danışmadanışmapsikolojik danışmadanışma çalışmalarına koşut olarak gelişimgelişim gösteren psikolojikpsikolojik testlerin rehberlik ve psikolojikpsikolojik danışmada eski önemini yitirmesine yol açan kuramKuram. Benlik kuramıbenlik kuramı, kişinin davranışlarını önemli ölçüde, kendine bakış biçiminin belirlediğini ortaya çıkardı. Daha önce kişiye okulokul ve meslekmeslek seçme gibi kararKarar verme durumlarında yardım edilirken, benlikBenlik kuramıyla, kişinin kendini tanıması, güçlü (gerçekçi) bir benlikBenlik geliştirmesi, gizilgüçlerini ayrımsaması ve bunları geliştirmesi amacı daha çok önem kazandı. Testtest tipi dışsal ölçmeölçme araçları, kişinin hangi özelliklerinden hoşlandığını, hangilerinden hoşlanmadığını; davranışdavranış ve kararlarını hangi özelliklerinin belirlediğini ortaya çıkaramıyordu. Bu nedenle bireyi tanımada verimli ve etkili yolun, doğrudan doğruya bireyi dinlemek olduğu görüşü önem kazanmaya başladı. Testlerin, kişinin kendini tanımasına yardım edemeyeceği, kararKarar verme gücünü geliştiremeyeceği ve danışanı danışmana bağımlı kalmaktan kurtaramayacağı anlaşıldı. Bununla birlikte, psikolojikpsikolojik danışmanların testlere karşı ilgileri, belli sorunların anlaşılması amacıyla sürüyor. Bkz. birey odaklı yaklaşımyaklaşım; hümanist psikolojipsikoloji; psikolojik testler.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol