benlik psikanalistleri


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Olağan kişi davranışlarının yalnızca korkukorku, öfkeÖfke, cinsel istekistekcinsel istekistek gibi içgüdüsel dürtülerle açıklanamayacağını; davranışların, içgüdüsel dürtülerin yanı sıra örneğin, öğrenmeöğrenme süreçlerini de içerdiğini ileri süren psikanalistler; ego psikanalistleriego psikanalistleri. BenlikBenlik psikanalistlerine göre her insan kendisine yön verebilir ve çevresiyle yapıcı bir biçimde baş edebilir. Kişi, içinde yaşadığı olumlu ve olumsuz durumları, elinde olmayan nedenlerle değil, kendi seçimiyle yaşıyor. İnsan, davranışlarını bilinciyle yönetebilecek kapasitededir. Öyleyse davranışlarını bilinciyle yönlendirmeyönlendirme ve yönetmeye çabaçaba göstermelidir. Bunlara göre Freud, normalnormal (sağlıklı) davranışları doğrudan ve yeterince incelememiş; hastaHasta davranışlarından yola çıkarak normalnormal davranışlarla ilgili yargılar ortaya koymuştur. Bu çağdaşçağdaş kuramcılar, Freud’dan sonra ilkelbenlikilkelbenlik, benlikBenlik ve üstbenlikten oluşan yapısal kurama önemli katkılar yaptılar. Kişinin, içgüdülerine tutsak olmaktan öte bir boyut kazanmasını sağlayan davranışlarına benlik işlevleribenlik işlevleri dedikleri için bunlar, benlik psikanalistleribenlik psikanalistleri (benlikBenlik çözümlemecileri) olarak anılıyorlar. Bu akımın öncüleri; Anna FreudAnna Freud (1895 -1982) ve Erik Erikson ile benlikBenlik psikanalistlerinin gerçekgerçek sözcüsü olan Heinz Hartman ve David Rapaport’tur. Bkz. benlik psikanalistlerine göre ruh sağlığıruh sağlığı; benlik kuramı; benlik psikolojisi FREUD, AnnaFREUD, Anna.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol