beyin


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Merkez sinirSinir sisteminin iki kesiminden, kafatası içinde bulunan bölümü; dimağ. Her türlü bedenselBedensel etkinliğin eşgüdümünden, duyuduyu organlarından gelen bilgilerin yorumlanıp uygun hareketHareket komutlarının verilmesine, duyguduygu ve düşüncedüşünce süreçlerine dek birçok işlevi, duyumduyum, algıalgı ve bilinç merkezi olan beyinbeyin gerçekleştiriyor. Çok karmaşık bir yapısı bulunan beyinbeyin, anatomik olarak sağsağ ve sol yarımküresol yarımküre ile bu bölümleri birbirine bağlayan nasırlı cisim (corpus callosum) ve derin yarıklar biçiminde birbirinden ayrılan dört loptan oluşuyor. Beyin kabuğubeyin kabuğu (korteksKorteks), 15 milyardan fazla sinir hücresisinir hücresi içeriyor. Bu hücreler ikiye ayrılıyor. Bunlardan bağlantı lifleri, beynin bir bölgesini öbürüne bağlıyor. Yansıtmayansıtma lifleri ise, vücudun geri kalan iletişiminde kullanılan sinyalleri taşıyor. Bkz. arka beyinbeyin; arka lop; art kafa lopları; bağlantı beyin kabuğubeyin kabuğu; baskın olmayan yarımküre; beyin anatomisi; beyin baskınlığı; beyin dalgaları; beyin felci; beyin fırtınası; beyin gizilgücü; beyin hasarı; beyin kabuğu; beyin kabuğu sağırlığı; beyin kanaması; beyin kökeni varsayımı; beyin kökü; beyin lopları; beyin merkezi; beyinomurilik sıvısı; beyin ölümü; beyin sapı; beyinsel sarsıntısarsıntı; beyinsel kişilikkişilik; beyinsel kişilikli beden tipibeden tipi; beyinsel kötürümlük; beyin travması; beyin yarımküreleri; beyin yangıları; birincil duyusal beyin kabuğubeyin kabuğuduyusal beyin kabuğubeyin kabuğu; dil merkezleri; duyu alanları; eğitimin biyoteknolojik temelleri.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol