biçim tanıma


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Kaotik bir duyusal uyarıcılaruyarıcılar yığını arasından yüz, nesne, resim, ezgi ve benzeri, bilinen biçimbiçim ve yapıları algılamaalgılama, ayırt etmeayırt etme, anlamlandırma ve tanımatanıma yetisi; şekil tanımatanımaşekil tanımatanıma. Biçimbiçim, uyarıcının belli öğeleri soyutlanıp örgütlü bir yapıda bütünleştirilerek tanınabiliyor, belleğe aktarılıyor ve anımsanıyor. Örneğin, bir yazıyı okumak için, başka türlü anlamsız olan bir çizgiler ve eğriler yığınından oluşan anlamlı biçimleri anımsamamız gerekiyor. Bu işlem ayrıca örneğin, bir harfin biçimi değişse bile b değil, a olduğunu ayırt etmemizi sağlayacak olan bir karşılaştırmaya, buna temel olacak soyutSoyut sınıflandırmalara ve kavramlara gereksinimimiz vardır. Şekilde, kendilerini oluşturan öğelerin birbirinden çok farklı olmalarına karşın, dört ayrı durumda da aynı üçgen biçimini görüyoruz. Bkz. biçim algısı; biçim ayırt etmeayırt etme; prototip eşleme kuramı; şablon eşleme.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol