bilgi


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
1. İnsan aklının kavrayabileceği olguOlgu, gerçekgerçek ve ilkelerin tümü. 2. OkumaOkuma, dinlemedinleme, incelemeinceleme, araştırmaaraştırma, gözlemgözlem, deneydeney yoluyla edinilen duyumduyum, algıalgı ve izlenimlerin beyindeki sentezinin oluşturduğu düşünsel ürün; malûmatmalûmat. 3. Genel olarak ve ilk sezgisezgi biçiminde zihnin kavradığı temel düşünceler. 4. Bir yargıya varabilmek için bilinmesi gereken öğelerin her biri. 5. Bir şeyi bilmebilme durumu. Bilgibilgi edinmek, sürekli çabaçaba gerektiriyor. İnsan beyni, anında yüzbinlerce saptamayı anlatmaanlatma olanağına sahiptir. Bilgibilgi, yazılarak, öğrenilerek, maddeye geçirilerek korunuyor. Bilgisayarbilgisayar da önemli koruyuculardan biridir. Bilgibilgi, insanlığın yararına kullanıldığı zamanzaman değerlidir. Bkz. bilgibilim; bilgiçlik; bilgi düzeyinde öğrenmeöğrenme; bilgi erişimi; bilgi işlem; bilgi işlem sistemi; bilgi işlem süreci; bilgi işlem süreci kuramı; bilgi işlem yaklaşımı; bilgi kodlamaKodlama; bilgi kuramı; bilgilendirme; bilginin anımsanması; bilgi okuryazarlığı; bilgi öğretisi; bilgi psikolojisi; bilgisayar; bilgi sosyolojisi; bilgi toplumu; bilgi verme; bilgi yapıları; biliş; biliş bilimi; bilişsel öğrenmeöğrenme; bilmek; eğitimin amacı.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol