bilgi işlem


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
1. Bilgisayarda, veriveri üzerinde işlemlerin düzenli bir biçimde yürütülmesi işi; bilgisayarbilgisayar uygulamaları; bilgisayarların çalıştırılmasıyla ilgili bilgibilgi ve yöntemlerin tümü; veriveri işlem. 2. Bilgisayarbilgisayar kullanıcısına yararlı bilgiler sağlamak amacıyla veriler üzerinde yapılan işlemler. 3. Bilişbiliş psikolojisinde, bilginin alınması, yorumlanması, saklanması, anımsanması, unutulması ve kullanılması süreçlerinin bütünü. Bilgi işlembilgi işlem modellerinde algısal ve bilişsel süreçlerbilişsel süreçleralgısal ve bilişsel süreçlerbilişsel süreçler genellikle giriş, kodlamaKodlama, saklamaSaklama, anımsamaanımsama, kodKod çözme, çıkış gibi belli bir düzeni izleyen aşamalarla açıklanıyor. Algıalgı ve bilişbiliş süreçleri konusunda son yıllarda bu yaklaşımdan çok, bağlantıcı modeller ilgiilgi görüyor. Bkz. bilgi işlem sistemi; bilgi işlem yaklaşımı; bilgi kodlamaKodlama; bilgi işlem süreci; bilgi işlem süreci kuramı; bilgi işlem yaklaşımı; bilgi kuramı; bilişsel biçimbiçim.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol