bilgi kuramı


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
1. Bilgibilgi olayını betimlemebetimleme, çözümlemeçözümleme yoluyla açıklayan; mantıkmantık, psikolojipsikoloji, toplumbilimtoplumbilim, tarih, biyolojibiyoloji ve fizikötesini kuşatan kuramKuram; epistemolojiepistemoloji, bilgibilgi öğretisi. 2. Bilgibilgi eleştirisi; bir yandan bilginin özünü, ilkelerini, yapısını, kökenini, kaynağını; öte yandan da bilginin yöntemini, geçerliğini, koşullarını, olanak ve sınırlarını araştıran felsefeFelsefe dalı. Bilginin kaynağı ve geçerliği konusunda usçulukusçuluk, deneycilikdeneycilik, eleştiricilik, sezgicilikSezgicilik ve benzeri kuramlar; bilginin çeşitli açılardan ele alınışına göre de gerçekçilikgerçekçilik, idealizm gibi kuramlar ortaya atılmıştır.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol